Zidindu-şi baştina-n cuvinte

 M-am îndrăgostit de Coşerniţa. De Coşerniţa Sorocii care, acum, e în raionul Floreşti. M-am legat sufleteşte de această localitate, despre care, până a mi se încredinţa redactarea cărţii “Revenire la Coşerniţa Sorocii şi oamenii ei” ştiam doar că se află undeva spre dreapta de Ghindeşti, încotro arată indicatorul rutier. Iar acum îmi sunt “rude virtuale” Cojocăreştii, Dubălarii, Iaşcenco, Rusu, Chiriac, Ghileţchi, Scutaru, Ouş, Dohotaru, Munteanu, Ganea…    

E un proiect excepţional acest volum, în care încape istoria personalizată a unui sat mare de moldoveni redată viu, dinamic, absolut veridic, neaoş, trepidant prin naraţiunea celor mai destoinici băştinaşi, care ne relatează istoria familiilor lor, împletită cu cea a consătenilor, cugetând totodată la destinul de mai departe al baştinii. Această cronică din prime surse a unei bune părţi a familiilor din acest sat te frapează, te uimeşte prin faptul că, generaţii la rând, au strecurat prin soarta lor evenimentele cotidiene şi cele globale, întâmplările fericite şi cele tragice, păstrând omenia, dârzenia, cinstea, hărnicia, dragostea de neam şi transmiţându-le urmaşilor. 

Îngrijite de doi inimoşi gazetari şi publicişti: Tudor Iaşcenco şi Tudor Ţopa, primul – coşerniţean, iar al doilea – îndrăgostit şi dânsul de Coşerniţa, după ce, acum un deceniu, semnau împreună prima încercare de a reda crâmpeie din istoria acestei localităţi în cartea “Coşerniţa: trecut şi prezent, oameni şi destine” (tocmai de aceea avem acum această “revenire”), textele incluse în ultima monografie sunt practic nişte stenograme ale vieţii satului moldovenesc din ultimul secol. Iar cei 16 coautori, dintre care primul este dr. în filosofie Nicolae Cojocaru, fac fiecare în parte dovada unor mari patrioţi, toţi împreună zidind astfel un monument nepieritor baştinii, întruchipată în cele mai destoinice nume, care merită să rămână în istorie. Monument care, peste alte decenii, va putea fi întregit de alte chipuri, alte biografii dar, sunt sigură, la fel de măreţe.

Elena Roman

 

 

Source: cuvintul.md

Distribuie

Lasă un răspuns