Veţi fi înscrişi în rândul ctitorilor spre pururea rugăciune şi pomenire la fiece Sfântă Liturghie

  Comunitatea ortodoxă cu hramul “Înălţarea Domnului”, or. Rezina, vine cu un apel către toţi oamenii de bună credinţă de a contribui la bunul mers al lucrărilor de construcţie a bisericii noi, de pe str. Păcii, or. Rezina, care va fi ridicată în cinstea strămoşilor noştri şi a viitoarelor generaţii.

Pentru continuarea lucrărilor de construcţie a bisericii, pe care cu ajutorul Domnului le-am început, sunt necesare în continuare sume considerabile de bani. Din donaţiile credincioşilor noştri nici în trei ani nu se va strânge suma necesară, deoarece posibilităţile financiare ale comunităţii noastre sunt limitate, făcând faţă cheltuielilor zilnice, dar neavând capacitatea de a absorbi acest şoc financiar. Având această unică şansă de a săvârşi lucrarea de slăvire a lui Dumnezeu într-o biserică proprie, vă rugăm să contribuiţi la continuarea lucrărilor la acest Sfânt Locaş de Rugăciune.

Întru adâncă preţuire pentru aportul dumneavoastră la înălţarea acestei biserici, indiferent de sumă, veţi fi consideraţi ctitori şi numele vă va fi înscris în înscrisul ctitorilor spre pururea rugăciune  şi pomenire la fiece Sfântă Liturghie, atâta timp cât locaşul va dăinui.

Vă îndemnăm să deveniţi ctitori ai unui nou Sfânt Locaş. Dumnezeu să vă binecuvânteze şi să înmulţească darul în viaţa şi în casa dumneavoastră.

Cu preţuire şi dragoste frăţească, preotul-paroh  Stanislav Atamanenco împreună cu toţi enoriaşii bisericii cu hramul “Înălţarea Domnului”

 

Rechizitele bancare:

Filiala Rezina a BC “Moldindconbank” SA

codul băncii:                        MOLDMD2X335

cont bancar               2251835168

cod fiscal                     32022765  

Source: cuvintul.md

Distribuie

Lasă un răspuns