Verdictul judecăţii: acţiunile poliţistului au fost ilegale

În urma acestui caz, dar şi celorlalte cazuri de hărţuire şi intimidare din partea autorităţilor şi Poliţiei, SRL Maximal Profit şi-a sistat activitatea.

În perioada 2017-2018 Poliţia din Rezina, în frunte cu noul inspector-şef Igor Botea (în prezent demisionat), a bulversat opinia publică din raion cu o serie de descinderi, percheziţii, reţineri răsunătoare, subiecţii acestor acţiuni fiind mai ales persoane neloiale regimului, oameni de afaceri. De o „atenţie” deosebită din partea poliţiei a avut parte atunci cunoscutul om de afaceri, consilierul raional din partea PL Victor Lupaşcu, unul din puţinii consilieri locali care n-a aderat la majoritatea de guvernare pedemistă, ba chiar îşi permitea în cadrul Consiliului să expună opinii contradictorii celor dictate de preşedinta raionului Eleonora Graur sau chiar să critice conducerea raionului.

Despre o parte din percheziţiile şi sechestrările la firmele lui Victor Lupaşcu, inclusiv operaţiunea “Borşul lui Lupaşcu”, mediatizată pe larg (uitând că există prezumţia nevinovăţiei)chiar de autorii acestora, ca să le fie de învăţătură altora şi ilegalităţile comise în cadrul acestor acţiuni CUVÂNTUL a scris. Astăzi ne vom referi la un alt caz, din acelaşi serial, pe care şi-a spus cuvântul definitiv justiţia.

Pe 20 noiembrie 2017, Vadim Garpatii, ofiţer în Secţia infracţiuni şi fraude economice a Inspectoratului de Poliţie Rezina, a întocmit un proces-verbal cu privire la contravenţie în privinţa Axeniei Semionov, vânzătoare la magazinul de produse alimentare al SRL Maximal Profit, proprietate a lui Victor Lupaşcu. Drept motiv, potrivit procesului-verbal prin care respectivei i-a fost stabilită o amendă de 48 u.c. (2400 lei), a servit faptul că vânzătoarea, aproximativ la ora 12.00, i-a vândut minorului Vasile S., născut la 29 decembrie 1999, o sticlă de votcă Medoff.

Axenia Semionov a contestat procesul-verbal întocmit de V.Garpatii ca ilegal şi Judecătoria Rezina a anulat decizia de sancţionare, deoa-rece în procesul examinării judiciare a stabilit că în acţiunile dânsei a lipsit faptul contravenţiei imputate. Potrivit instanţei, în procesul-verbal privind contravenţia, care reprezintă unicul act probator al săvârşirii acesteia, descrierea faptei trebuie făcută cu indicarea tuturor împrejurărilor, elementelor în baza cărora judecata să poată cerceta dacă cu adevărat s-a comis fapta incriminată pentru răspunderea contravenţională. Mai mult, instanţa a stabilit că în materialele cauzei în genere nu există mijloace probante relevante care ar confirma cu certitudine săvârşirea contravenţiei imputate vânzătoarei A.Semionov.

Agentul constatator susţine că vânzătoarea ar fi încălcat punctul 8 din Hotărârea Guvernului nr.212 din 04.04.1995 prin care se interzice vânzarea băuturilor alcoolice anumitor persoane. Dar acest punct vizează persoanele care nu au împlinit 16 ani, în timp ce Vasile S. la momentul procurării alcoolului avea 17 ani şi 10 luni.

Din materialele dosarului rezultă că la 15 noiembrie 2017 mama lui Vasile S. a sesizat Inspectoratul de Poliţie Rezina cu o cerere precum că la 13 noiembrie fiul ei Vasile a consumat băuturi alcoolice şi s-a simţit rău, solicitând să fie identificat magazinul de unde acela a procurat alcool, această cerere servind drept motiv de desfăşurare a operaţiunii date.

În realitate s-a stabilit că Vasile S. a fost audiat cu referire la faptele incriminate contravenientei încă la 15 septembrie, cu două luni înainte de sesizarea mamei sale către poliţie şi data comiterii aşa numitei contravenţii de către A.Semionov.

Analizând aceste şi alte circumstanţe ale cazului, instanţa de fond a dat câştig de cauză vânzătoarei A. Semionov. Vadim Garpatii a atacat cu recurs decizia instanţei de fond la Curtea de Apel Chişinău, unul din argumentele sale fiind faptul că vânzătoarea a achitat în 72 de ore amenda stabilită, astfel recunoscându-şi vina. A.Semionov însă în judecată nu şi-a recunoscut vina, mai mult, a declarat că nu a achitat nicio amendă şi că semnătura pe chitanţa de plată nu-i aparţine.

Curtea de Apel Chişinău a decis că Judecătoria Rezina a pronunţat o hotărâre legală, întemeiată şi motivată, arătând în mod concret împrejurările care infirmă acuzaţia. Pe de altă parte, Curtea a respins cererea de recurs, considerând-o neîntemeiată.

Pentru a se spăla de nişte învinuiri ilegale ale poliţistului Vadim Garpatii, administraţia firmei şi vânzătoarea A.Semionov au umblat prin judecăţi 1,5 ani. În urma acestui caz, dar şi celorlalte cazuri de hărţuire şi intimidare din partea autorităţilor şi Poliţiei, SRL Maximal Profit şi-a sistat activitatea. La fel s-a întâmplat şi cu alţi agenţi economici din Rezina, cu care administraţia democrată din Rezina n-a găsit “limbaj comun”…

Departamentul investigaţii

Distribuie

Lasă un răspuns