Verdict CEDO: Un cetățean va fi despăgubit pentru că a primit o pensie mai mică decât cea calculată inițial

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a condamnat Guvernul Moldovei pentru faptul că i-a încălcat drepturile unui cetățean care s-a plâns că a primit o pensie pentru limită de vârstă mai mică decât i-a fost calculată inițial, iar instanțele naționale i-au respins cerințele. Instanța a dictat drept prejudiciu material suma de 2200 de euro.

CEDO a pronunțat hotărârea în cauza Furtuna c. Guvernul Moldovei. Organizația Juriștii  pentru Drepturile Omului scrie că reclamantul s-a pensionat în 1999, iar în corespundere cu fișa de pensionare, eliberată la 03 iunie 1999, asistenţa socială i-a calculat o pensie pentru limită de vârstă, la 21 mai 1999, în mărime de 10.401,67 lei. Ulterior, el primea doar 280,60 lei. La asistența socială i s-a spus că în cazul său multiplicatorul este de 227, dar potrivit unui Proiect de lege, acest multiplicator este limitat la 5.

La 07 decembrie 2005, reclamantul a inițiat o acțiune solicitând plata restanței de pensie, invocând că la 21 mai 1999 nu existau prevederi care instituiau limită la pensii; că prevederile legale invocate nu au efect retroactiv; că nu au fost aplicate anterior la stabilirea pensiei. În cadrul procedurilor, serviciul de asistență socială a prezentat o copie a deciziei sale nr. 6/84 privind stabilirea pensiei reclamantului, care stabilea multiplicatorul de 227 individual al reclamantului și pensia de vârstă în mărime de 10.401,67 lei. O corecție manuală înlocuia 227 cu 5 și 10.401,67 lei cu 280,60 lei și avea o inscripție: corectările valabile potrivit proiectului modificării legislative.

La 16 februarie 2007, Curtea de Apel Chișinău a respins cerințele reclamantului ca nefondate, concluzionând că acțiunea a fost prescrisă, dar pensia a fost calculată corect. Instanța nu a răspuns la argumentele reclamantului despre inexistența prevederilor legislative în perioada de referință și despre aplicarea retroactivă a Legii nr. 552. Reclamantul a contestat hotărârea respectivă, invocând că pensia de vârstă nu a fost calculată potrivit legislației în vigoare în perioada de referință și că situația reclamantului nu urma să fie afectată de modificările respective.

La 13 iunie 2007, Curtea Supremă de Justiție a respins recursul reclamantului.

Invocând încălcarea art. 6, CEDO, reclamantul s-a plâns că instanțele naționale au eșuat să abordeze chestiunile privind inadmisibilitatea reducerii pensiei, în temeiul unei legi care nu a intrat în vigoare în perioada de referință și lipsa efectului retroactiv.

Curtea a observat că reclamantul a formulat într-o manieră suficient de clară și precisă un motiv întemeiat privind neretroactivitatea celor două texte legislative în litigiu.

Curtea a concluzionat că procedura națională nu a fost echitabilă. Având în vedere această constatare, Curtea nu a considerat necesar să examineze în continuare alegația reclamantului potrivit căreia deciziile interne au fost viciate de arbitrariu sau eroare vădită. În consecință, a existat o încălcare a articolului 6 § 1 din Convenție.

Astfel, Curtea a acordat reclamantului suma de 2.200 de euro, cu titlu de prejudiciu material.

 

 

Distribuie

Lasă un răspuns