Un proiect menit să schimbe aspectul terasei a doua a or. Rezina

În imagine: Valeriu Rusu, directorul ADR “Habitat” (în stânga) şi Simion Tatarov, primarul de Rezina,  şi-au dat mâna pentru a moderniza unul din cele mai neatractive cartiere ale oraşului

 

Asociaţia Obştească ADR „Habitat”, Primăria oraşului Rezina, ÎM ”Servicii Comunal Locative”, săptămânalul regional CUVÂNTUL şi Comitetul de cartier din străzile Păcii şi Mioriţa „Cartierul Verde” au semnat un acord de colaborare în vederea implementării Planului de dezvoltare a parteneriatului local „Rezina Verde”.

Planul dat este conceput drept un instrument de mana-gement public care are menirea de a transforma cartierul din străzile Păcii și Miorița în unul cu artere curate şi sigure, care asigură confort cetăţenilor, cu zone verzi frumoase, o scară superbă cu 427 de trepte, care uneşte cele trei terase ale or. Rezina, cu iluminare stradală, instituţii şi locuinţe reamenajate conform standardelor moderne de utilizare şi conservare a energiei şi asigurate permanent cu apă potabilă și rețea de canalizare prin implementarea de proiecte ce țin de interesul public, de dezvoltare a serviciilor și infrastructurii publice a cartierului, a menţionat Valeriu Rusu, directorul ADR “Habitat” şi autorul proiectului dat.

Planul prevede realizarea unui şir de proiecte şi acţiuni, inclusiv extinderea şi protejarea spaţiilor verzi, construcţia de staţii de epurare a apei, modernizarea serviciilor de colectare a resturilor menajere, colectarea reziduurilor menajere în recipiente speciale, pe sortimente (sticlă, metal, hârtie, material plastic) şi utilizarea acestora conform principiilor economiei circulare, preluate de oamenii înțelepți tot de la natură, excluderea gunoiştilor spontane, combaterea eroziunii solului, intensificarea educaţiei ecologice, etc.

De exemplu, proiectul “Cartierul verde dezvoltat” prevede conectarea a 17 case individuale din strada Mioriţa şi a blocurilor de locuit cu numerele 30, 32 (grădiniţa de copii), 37, 39, 51, 61 din str. Păcii la magistrala orăşenească de canalizare. În cadrul proiectului “Scara Generaţiilor şi a Speranţelor” se preconizează reconstrucţia scării orăşeneşti, alături de care, pe str. Păcii, va fi amenajat un muzeu al ţinutului Rezina.

O altă componentă a planului presupune creşterea calităţii serviciilor prestate populaţiei de autorităţile publice, implicarea activă a cetăţenilor în asigura-rea transparenţei activităţii autorităţilor publice, sporirea responsabilităţii aleşilor locali.

Acordul prevede respon-sabilităţi concrete ale tuturor părţilor implicate în realizarea proiectului. ADR “Habitat” va administra implementarea proiectului, catalizând relaţiile de colaborare şi participare a tuturor semnatarilor acordului. Primăria va contribui financiar la implementarea proiectului. ÎM “Servicii Comunal-Locative” urmează să asigure cu echipament şi să efectueze lucrările tehnice; săptămânalul CUVÂNTUL va mediatiza procesul de implementare şi impactul proiectului, iar Comitetul de cartier va mobiliza cetăţenii să participle activ în soluţionarea problemelor cartierului şi de guvernare locală.

După cum a mai menţionat dl Rusu, proiectul urmează să fie finanţat din mai multe surse, inclusiv investiţii din Polonia, contribuţii din bugetul orăşenesc şi din partea locuitorilor cartierului, semnatari ai acordului.

 

Tudor Iaşcenco

Distribuie

Lasă un răspuns