Un manual util de educație mediatică și informațională

Manualul de Educație Mediatică și Informațională pentru Bibliotecari și Publicul larg, elaborat cu concursul IREX Europe, Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova şi Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării a fost finisat și publicat online şi poate fi găsit la adresa http://biblio-emi.md/.

 Ideea Manualului a apărut şi a fost realizată în cadrul Programului „Consolidarea Presei Independente și a Educației Mediatice”, implementat de IREX Europe.

Potrivit adnotării, Manualul reprezintă rodul muncii unei echipe dinamice, pasio-nate de domeniul educației mediatice, dar și cunoscătoare a specificului bibliotecilor publice și școlare din Republica Moldova. Activitatea echipei a fost coordonată de Natalia Grâu, autoarea acestui manual, pe care l-a conceput și l-a structurat în baza curriculumului de Educație mediatică informațională după care studiază bibliotecarii. Timp de 11 ani Natalia Grâu a lucrat în calitate de profesoară de limba şi literatura română, literatura universală, grad didactic superior, la LT Român-Francez „Gheorghe Asachi” din Chișinău, iar din 2015 activează în diferite funcţii la Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, în prezent deţinând funcţia de secretară de stat. Concomitent a activat în calitate de formatoare națională în cadrul Centrului pentru Jurnalism Independent, iar în prezent conduce cursul de formare de formatori în domeniul educației mediatice și informaționale pentru bibliotecari la IREX Europe.

Cuprinsul Manualului este format din 8 capitole şi câte 5 subcapitole fie-care, ce vizează practic toate aspectele locului şi rolului mass-media în societatea contemporană, aspectele culturii informaţionale şi eticii în jurnalism, manipularea prin mass-media, media electronică, rolul mijloacelor media în promovarea cetăţeniei active etc.

Apropo, subcapitolul ”Media, garant al democraţiei în societatea contemporană” din capitolul ”Rolul Media în promovarea cetăţeniei active” vizează şi un subiect bine cunoscut cititorilor noştri – studiul  de caz despre sechestrarea în mai 2018 a ziarului regional CUVÂNTUL şi cum justiţia a calificat această faptă a Poliţiei din Rezina, realizat de una din autoarele Manualului, trainera Galina Davâdic, directoarea Bibliotecii Publice Raionale “Mihai Eminescu” din Rezina.

Manualul este foarte util atât pentru bibliotecari, jurnalişti, cât şi pentru publicul larg nu numai prin detalizarea rolului şi funcţiilor mass-media în societate, dar şi prin informaţiile practice, descrierea diferitor istorii de caz, glosarul de termini specifici domeniului dat cu explicaţiile de rigoare.

În imagine: Manualul reprezintă rodul muncii unei echipe dinamice, pasionate de domeniul educației mediatice, dar și cunoscătoare a specificului bibliotecilor publice și școlare din Republica Moldova.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tudor Iaşcenco

Distribuie

Lasă un răspuns