Un grup de angajați ai SA Apă Canal Orhei s-au plâns pe nerespectarea unor prevederi din legislația muncii

35 de angajați ai SA Apă Canal Orhei s-au plâns la Inspecția Muncii Orhei pe faptul nerespectării drepturilor lor. Potrivit inspectorului ITM Orhei Mihail Tașnic, muncitorii au indicat că nu li se plătește pentru munca suplimentară și pauza de masă. În special, angajații întreprinderii erau nemulțumiți că pauza de masă nu era inclusă în timpul de muncă.

Potrivit lui Mihail Tașnic, a fost efectuat un control la SA Apă Canal Orhei, în urmă căruia lucrurile au fost parțial remediate. Conducerea întreprinderii a căzut de acord să introducă pauza de masă în timpul de muncă plătit și au fost achitate unele restanțe pentru munca suplimentară din 2018. Dar mai există divergențe asupra achitării muncii suplimentare prestate în anul 2019.

În context, Mihail Tașnic atrage atenția angajaților și angajatorilor asupra faptului că art. 104 din Codul muncii prevede modul de utilizare a muncii suplimentare. Muncă suplimentară se consideră munca prestată în afara duratei normale a timpului de muncă prevăzută de art. 95 alin. 2, art. 96 alin. 2-4, art. 98 alin. 3 și de art.99 alin. 1 din Codul muncii. Atragerea la muncă suplimentară se efectuează în temeiul ordinului motivat al angajatorului, care se aduce la cunoștința salariaților contra semnătură. Totodată munca suplimentară poate fi limitată în condițiile art. 105 din Codul muncii.

Ce ține de acordarea pauzei de masă, potrivit art. 107 din Codul muncii, în cadrul programului zilnic unui angajat trebuie să i se acorde o pauză de cel puțin 30 de minute. Durata concretă a pauzei de masă și timpul acordării acesteia se stabilește după caz în contractul colectiv de muncă și regulamentul intern al unității. Pauzele de masă, cu unele excepții, nu se includ în timpul de muncă.

Totodată în temeiul art. 121 din Convenția colectivă (la nivel național) nr. 2 din 09.07.2004 Timpul de muncă și timpul de odihnă la unitățile cu flux continuu a căror oprire nu este posibilă în legătură cu condițiile tehnice de producere sau ca urmare a necesității deservirii continue a populației, durata pauzei de masă se va include în timpul de muncă.

 

Distribuie

Lasă un răspuns