Un buget auster şi credite de milioane

Bugetul raionului Rezina pentru a. 2019, aprobat de Consiliul Raional în şedinţa din 7 decembrie, va constitui, atât la venituri, cât şi la cheltuieli 127,99 mln lei, cu 10,6 mln mai mult ca cel din 2018. Cursa principală de venituri (aproape 93%) le vor constitui transferurile din Bugetul de Stat, din care 83,5 mln sunt destinate pentru învăţământ,  7,7 mln – pentru infrastructura drumurilor, etc.

Cheltuielile de asemenea vor fi predominate de învăţământ, care urmează să ”mănânce” circa 88,9 mln lei (inclusiv aproape un milion de lei colectaţi de autorităţi şi instituţiile bugetare locale). Apropo, suma dată este cu circa 4 mln mai mică decât cea precizată pe anul curent.  Asta deşi în nota informativă  a Aparatului executivului la proiectul bugetului se menţionează că au fost majorate cheltuielile pentru remunerarea muncii pedagogilor, alimentaţia elevilor, energia electrică, termică, apă şi canalizare. În cheltuielile pentru învăţământ sunt incluse sumele pentru alimentarea cu dejunuri calde a elevilor din clasele I-IV în valoare de 110,8 lei/zi, pentru organizarea şi desfăşurarea examenelor de absolvire (1160,4 mii lei), a olimpiadelor şcolare (63,8 mii lei) etc.

După mărimea cheltuielilor urmează protecţia socială cu 14,2 mln lei, serviciile de stat cu destinaţie generală cu peste 7 mln şi cultura, sportul, tineretul, cultele şi odihna pentru care sunt rezervaţi 6,4 mln lei.

În aceeaşi şedinţă Consiliul a examinat şi alte chestiuni. De exemplu, a aprobat reţeaua raională de învăţământ pentru anul de studii 2018-2019, care este constituită din patru licee în raionul Rezina şi LT „Evrica” din or. Râbniţa, 15 gimnazii şi 10 şcoli primare-grădiniţe în care studiază 4697 elevi, repartizaţi în 281 de clase.

Prin altă decizie, Consiliul a modificat costul total al obiectului „Construcţia locuinţelor pentru păturile social-vulnerabile, faza II în or. Rezina”. Astfel, costul blocului respectiv ajunge la 2 mln 523 mii 599 euro. Administraţia raionului Rezina trebuie să contribuie la construcţia acestui obiect cu 1 mln 508 mii 715,5 euro (64,82%), din care 770 010 euro este costul clădirii respective şi a terenului aferent ei, iar restul 738 705,5 euro – aportul financiar al bugetului raionului. Consiliul a împuternicit-o pe preşedinta Eleonora Graur să semneze în numele CR Rezina cererea şi contractul cu Ministerul Finanţelor de recreditare a împrumutului în sumă de 887 858 euro pe o perioadă de 20 de ani cu o perioadă de graţie de 5 ani, dar şi alte acte legate de realizarea acestui proiect.

Reporter „C”

 

Distribuie

Lasă un răspuns