Telenești: depuneri de flori şi omagii aduse Limbii Române în poezie și cântec

Atmosfera feerică au creat-o ansamblul etnofolcloric Ștefan Vodă din Căpriana, cu interpreta de muzică populară Maria Stoianov și conducătorul ansamblului, Tudor Ungureanu (în centru), care au cucerit publicul cu melodii despre limba română, tradiții, patrie, istorie și neam.

 

Sărbătoarea Națională Limba Noastră cea Română de sâmbătă la Telenești a demarat cu depuneri de flori la monumentul poetului național Mihai Eminescu. La eveniment au participat reprezentanți ai Consiliului raional Telenești, serviciilor desconcentrate și descentralizate din raion, elevi și profesori ai Gimnaziului Mihai Eminescu și Liceului Lucian Blaga din oraş, locuitori ai raionului.

Sărbătoarea a fost deschisă cu mesajul de felicitare al dnei Ecaterina Furculiță, vicepreședinta raionului, prin care a reiterat importanța pe care Limba o reprezintă pentru identitatea unui popor:

”Proclamarea la 31 august 1989 a limbii române ca limbă de stat a fost prima victorie importantă a forţelor democratice în lupta de renaştere naţională. Adoptarea declarației de suveranitate și semnarea declarației de independență au fost următoarele dezide-rate importante, care au readus statalitatea acestui meleag. Revenirea la limba maternă a băştinaşilor ne-a determinat pe toți să realizăm că respectul faţă de limba ţării înseamnă nivelul intelectual al demnităţii umane şi naţionale. De aceea este de datoria noastră să ne cinstim limba şi neamul, demonstrându-ne verticalitatea şi patriotismul. Căci, după cum afirma la timpul său și marele înaintaș al neamului Vasile Alecsandri, “Limba este tezaurul cel mai prețios, pe care-l moștenesc copiii de la părinți, depozitul cel mai sacru lăsat de generațiile trecute și care merită de a fi păstrat cu sfințenie de generațiile care-l primesc”, a remarcat dna Furculiță.

”Cred că ne încearcă pe mulți aceleași emoții, gân-dindu-ne prin câte a trecut limba noastră, ca s-o putem vorbi azi în pace și libertate. Ne-au înstrăinat-o de atâtea ori, ne-au izgonit-o de acasă, ne-au înlocuit-o  cu alte limbi, străine sufletului de român, ne-au vândut-o, ne-au schimonosit-o, dar ea a rezistat. A rezistat pentru că este o dimensiune importantă a identităţii unui popor alături de simboluri, trecutul istoric şi cultural. Să fim mândri de această victorie și să avem grijă de ea, vorbind-o corect, tot așa cum avem grijă de părinții sau de copiii nostri”, a mențonat la rândul ei Alina Pascaru, șefa Direcţiei Generale Educaţie Telenești.

”Cu dragoste şi respect faţă de strămoşii noştri, faţă de cei care au luptat pentru eternitatea graiului, tradiţiilor şi simbolurilor naţionale, vă îndemn pe toţi să păstrăm în continuare cele mai de preţ comori ale neamului: Independența, Suveranitatea, limba, tradițiile, obiceiurile și credința. Să ne mândrim că avem o limbă atât de frumoasă, melodioasă și dulce și să luăm mereu aminte, că prin ea se clădesc toate bogățiile noastre materiale și spirituale”, a menționat dna Raisa Pinteac, profesoară de limba română la Liceul Teoretic Lucian Blaga.

Partea artistică a evenimentului a inclus un recital de poezie al elevilor din instituțiile de învățământ din oraș, dar și piese dedicate limbii române interpretate de ansamblul vocal Geana Codrului din s. Inești.

O contribuție substanțială la organizarea evenimentului a avut-o Secția Cultură, Tineret și Sport a raionului Telenești.

Reporter “C”

 

 

Distribuie

Lasă un răspuns