Subvenţii de 135 milioane de lei pentru dezvoltarea rurală

Cabinetul de miniștri a aprobat Regulamentul cu privire la acordarea subvențiilor pentru îmbunătățirea nivelului de trai și de muncă în mediul rural din Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural, scrie mold-street.com.

Documentul are drept scop susținerea celor implicați în realizarea proiectelor investiționale pentru dezvoltarea și îmbunătățirea infrastructurii sociale în localitățile rurale, creșterea atractivității acestora, precum și crearea a noi locuri de muncă.

Potențiali beneficiari ai subvențiilor în avans vor fi persoanele fizice cât şi juridice sau unitatea administrativ-teritorială de nivelul întâi (sate și comune, inclusiv orașe cu o populație de până la 10.000 de locuitori).

Autorii susţin că aprobarea Regulamentului va facilita implementarea a cel puțin 50 de proiecte anual de îmbunătățire și dezvoltare a infrastructurii publice și a serviciilor furnizate populației rurale; asigurarea accesului la infrastructură dezvoltată și servicii îmbunătățite pentru circa 250.000 de beneficiari anual, precum și crearea a cel puțin 30 de afaceri noi anual, care vor genera peste 130 locuri de muncă, dintre care 30% destinate pentru femei.

Foto simbol din arhiva mold-street. com.

Proiectul prevede subvenționarea anuală a trei măsuri noi pe segmentul dezvoltării rurale din Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural. Pentru fiecare dintre măsurile menționate, alocația financiară anuală va constitui un cuantum de până la 5%, ce reprezintă circa 45 milioane de lei.

Măsură 1. Îmbunătățirea și dezvoltarea infrastructurii economice publice rurale, prevede subvenționarea proiectelor investiționale orientate spre:

 • construcția, reconstrucția și reabilitarea drumurilor și podurilor publice locale;
 • reabilitarea și modernizarea rețelelor de apă, construcția și reabilitarea rețelelor de canalizare, a infrastructurii aferente, stațiilor de pompare.

Pentru această măsură, valoarea subvenției acordate va constitui 80% din valoarea investiției eligibile, dar care nu va depăși suma de trei milioane de lei.

Măsura 2. Renovarea și dezvoltarea localității rurale, prevede subvenționarea proiectelor investiționale pentru:

 • reabilitarea străzilor pietonale locale, instalarea iluminatului public;
 • renovarea sau reabilitarea clădirilor publice, a zonelor pentru organizarea piețelor, târgurilor;
 • crearea și dotarea centrelor de îngrijire pentru copii, bătrâni și persoane cu nevoi speciale;
 • crearea traseelor turistice, conservarea și restaurarea patrimoniului imobil istoric-cultural și de peisaj natural rural.

Pentru măsura 2, valoarea subvenției acordate la fel va constitui 80% din valoarea investiției eligibile, dar nu va depăși suma de trei milioane lei.

Măsura 3. Diversificarea economiei rurale prin activităţi non-agricole cuprinde următoarele tipuri de investiţii:

 • proiecte privind diversificarea economiei rurale prin înfiinţarea şi renovarea atelierelor de întreţinere a tehnicii şi echipamentelor, atelierelor de cizmărie;
 • proiecte privind înfiinţarea centrelor de instruire şi formare pentru însuşirea profesiilor;
 • proiecte privind înfiinţarea taberelor de odihnă pentru copii;
 • proiecte privind construcţia / moder-nizarea / dotarea sălilor de cinema, posturilor locale de televiziune şi radio;
 • proiecte privind construcţia / reconstrucţia şi dotarea punctelor de comercializare directă doar a produselor alimentare şi nealimentare de fabricare proprie / locală;
 • proiecte privind păstrarea, dezvoltarea şi diversificarea activităţilor de artizanat şi meşteşuguri tradiţionale;
 • proiecte privind dezvoltarea şi promovarea serviciilor şi activităţilor de turism rural.

Pentru măsura 2, valoarea subvenției acordate va constitui 50% din valoarea investiției eligibile, dar nu va depăși suma de un milion de lei.

 

 

Distribuie

Lasă un răspuns