Structurile Cancelariei de Stat în teritoriu: probleme şi soluţii

De câteva luni activitatea Oficiului Teritorial Orhei al Cancelariei de Stat este practic paralizată. Din 9 colaboratori au rămas în funcţii doar doi. Cum apreciaţi această situaţie? Lipsa colaboratorilor influenţează cumva activitatea autorităţilor publice locale? Cum anume?

Am propus aceste întrebări la câţiva demnitari şi funcţionari din regiunea Orhei, dar şi Cancelariei de Stat, colaboratorilor în exerciţiu ai Oficiului Teritorial Orhei al Cancelariei de Stat.

 

Marcel Bătrâncea, jurist, Aparatul președintelui raionului Orhei: Până acum, nu ştiu de ce, aceşti colaboratori erau selectaţi şi numiţi în funcţii în dependenţă de culoa-rea politică, deşi ei sunt funcţionari de stat.  Eu nu pot înțelege cum poți să selectezi un jurist democrat, liberal ori să zicem socialist, fiindcă juristul trebuie să fie competent și să-şi îndeplinească corect atribuţiile de serviciu, nu să se gândească la apartenența de partid. Dacă în Oficiu activează numai doi specialiști, care trebuie să facă lucrul pentru 9, nu este o situație normală. Este nevoie de juriști buni, care să fie angajați prin concurs  şi care să se bucure de permanență în serviciu. Sper că asta vrea să facă  guvernul.

 

Tudor Golub, ex-şef al Oficiului Teritorial Orhei al Cancelariei de Stat: Nu cunosc care e situaţia la zi în cadrul Oficiului. Presupun că asta s-a întâmplat din cauza managementului defectuos al instituţiei din ultimii ani, promovarea cadrelor conform principiului clientelismului şi loialităţii personale, iar în funcţii de conducere – a unor persoane absolut străine domeniului APL şi APC, care cunosc superficial cadrul legislativ, iar comunicaţiile moderne şi IT pentru ei era de domeniul fantasticului. Toate acestea au şi provocat această situaţie. În plus, schimbarea guvernării la nivel central a avut repercusiuni şi asupra teritoriilor.

Una din atribuţiile de bază ale Oficiului – controlul legalităţii actelor emise de APL – mai ales în această perioadă electorală, dacă nu se realizează, poate conduce la încălcări flagrante ale cadrului legislativ, care, la rândul lor, pot conduce la înstrăinări abuzive de terenuri şi alte bunuri, neîncasarea impozitelor în bugetele locale, disponibilizări nejustificate, fraudarea alegerilor etc.

Am spus-o în repetate rânduri – e necesară o reformare cardinală a activităţii Oficiilor teritoriale ale CS – atribuirea pârghiilor viabile de coordonare a SPD, întreprinderilor cu capital de stat, instituţiilor educaţionale subordonate ministerelor de profil s.a., stabilirea atribuţiilor clare de colaborare şi interacţionare cu APL, subdiviziunile MAI etc. Totodată, trebuie revăzută cardinal organigrama Oficiilor. Personal consider că în baza exemplului OT Orhei, organigrama reprezentată de un şef, 3 adjuncţi, 4 specialişti, distribuiţi în raioane este ineficientă. Cred că este suficient un sef de Oficiu şi, poate, un adjunct, iar numărul de specialişti să fie mărit la cel puţin 6 unităţi. Totodată, în condiţiile utilizării mijloacelor moderne de comunicare, platformelor precum www.actelocale.gov.md ş.a., consider că Oficiul şi angajaţii acestuia trebuie să fie plasaţi într-o localitate.

 

Alexandru Malai, șeful Secției Administrație Publică a Consiliului Raional Orhei: Pledez pentru permanența acestor specialiști angajați pe bază de competențe, adică să aibă Facultatea de Drept, specializați în APL. Reieșim din situația că un asemenea specialist trebuie crescut cum ai crește un arbore – 5-7 ani, iar aceasta înseamnă bani publici grei. De fapt, o parte din acești specialiști se bucură de permanență, alții – nu. Trebue cumva de  abandonat această practică.

 

Ion Tulbure, președintele Asociației Primarilor din raionul Telenești: Avem nevoie de  controlul actelor emise de către consilii și primării odată ce trăim într-o societate bazată pe lege, iar funcţionarii din primării nu întotdeauna sunt specialişti în drept, nu cunosc la perfecţie legislaţia. Nu putem înțelege de ce s-a procedat așa și din motivul că juristul angajat de guvernarea precedentă rămâne totuși jurist. Era mai rațional ca respectivii să treacă printr-o atestare pentru a-şi demonstra competențele. Dacă nu făcea față lucrului – se proceda conform legii. Or, Codul penal prevede, să zicem, neglijență în serviciu sau alt cap de acuzare. Și apoi nu sunt convins că în întreg raionul nostru s-ar găsi vreun jurist devotat cu tot sufletul unui partid. El trebuie să fie devotat profesiei, datoriei…

 

Ecaterina Roșca, secretara Consiliului Sătesc Țânțăreni, raionul Teleneşti: Noi într-un fel avem noroc că la reprezentanța din Telenești a rămas un specialist care în orice moment poate să ne consulte cum am putea să procedăm într-o situație limită. Explic: avem destule cazuri când la noi sunt zădărnicite licitațiile. E simplu – vrea cineva din sat să câștige licitația pentru darea în arendă a unor terenuri, își aduce rudele ori nişte cunoscuți care devin participanți şi joacă licitaţia cum doresc. Bineînțeles că noi în situaţia când ni se impun niște ilegalități suntem nevoiți să anulăm licitația. Dar, alte persoane care participă la licitație îşi fac o închipuire negativă despre modul de organizare a licitaţiilor. În asemenea cazuri trebuie să întrebăm părerea specialistului de la reprezentanță cum s-ar cuveni să procedăm. Şi dacă acesta lipsește… Iată de ce avem nevoie de acest specialist, care ne-ar ajuta că găsim soluțiile optime.

 

Nota redacţiei: Am dorit să aflăm şi poziţia colaboratorilor Oficiului şi a Cancelariei de Stat vizavi de situaţia creată la Oficiul Teritorial Orhei. Dar demersurile noastre la aceste instituţii au rămas fără răspuns.

 

Distribuie

Lasă un răspuns