Societatea este capabilă să prevină şi să combată corupţia

Dezbaterile publice la tema “Corupția ne privește pe toți”, componentă a proiectului “Transparenţa și responsabilitatea autorităților publice prin activități comune ale mass-media și ONG-urilor locale/regionale”, implementat în raionul Teleneşti de AO “Concordia” în parteneriat cu redacţia săptămânalului CUVÂNTUL au avut loc vinerea trecută în sala de şedinţe a Consiliului Raional Teleneşti.

 

La eveniment au participat reprezentanți ai autorităților publice, inclusiv prim-vicepreședintele    raionului Vasile Harghel, vicepreședinta pe probleme sociale Ecaterina Furculiță, secretarul Consiliului Raional Sergiu Lazăr, dar și reprezentanți ai serviciilor desconcentrate în teritoriu, ONG-urilor, mass-media, tineri voluntari, cetăţeni de rând, în total peste 40 de persoane.

Dezbaterile au fost asistate de către un expert în legislația națională, Ion Luchian, ex-procuror al raionului Teleneşti, avocat.

Eugenia Roșca, președinta AO “Concordia a prezentat o informație amplă vis-а-vis de activitățile și acţiunile întreprinse în cadrul proiectului, a trecut în revistă propunerile şi obiecţiile expuse la cafenelele publice şi în declarația de la Marşul anticorupție, care a avut loc în centrul raional. De asemenea a pus la dispoziția participanților rezultatele analizei chestionarelor de intervievare a diferitor categorii de cetățeni referitor la implicarea publicului în luarea deciziilor, gradul de vulnerabilitate a APL la corupție.

Discuțiile în cadrul dezbaterilor s-au desfăşurat pe următoarele probleme:

1. Necesitatea perfectării cadrului normativ existent din domeniul asistenței sociale în vederea minimizării riscurilor de corupție (Mariana Balan, specialistă principală DASPF).

2. Sistemul de evaluare a persoanelor/funcționari publici bazat pe criterii, care urmăresc  competența, randamentul şi conduita acestora (Podoleanu Ana, specialistă resurse umane în Aparatul președintelui raionului).

3. Impactul modificărilor aprobate în Legea achizițiilor publice asupra minimizării riscurilor de corupţie (Zara Viorica, specialistă principală pentu achiziții publice în Direcția Economie).

4. Formarea, delimitarea şi înregistrarea bunurilor imobile şi a patrimoniului public privat (Marian  Beiu, arhitect-şef al raionului).

5. Necesitatea creării unui serviciu de audit intern (Darii Ludmila, sefa Direcţiei Finanţe a CR).

6. Gradul înalt de vulnerabilitate la corupţie a specialiștilor din domeniile educație și medicină conform opiniilor expuse în chestionarele  de intervievare (Eugenia Ioxa, şefa Direcţiei Generale Educație; Alexei Bivol, directorul Spitalului raional).

După încheierea dezvaterilor tinerii voluntari din cadrul AO ”Concordia” au prezentat o scenetă teatralizată despre ședința unui consiliu local, pregătită de specialiștii de la Casa de creație din raion.

Ion Luchian a dat o apreciere pozitivă dezbaterilor, referindu-se şi la capacitatea, posibilităţile societății civile de a se implica şi a monitoriza fenomenul corupţiei din societate, pentru a minimiza impactul acestuia.

Prim-vicepreședintele raionului Vasile Harghel a fost de părere că asemenea acţiuni sunt binevenite şi ar trebui continuate.

Pledoariile vorbitorilor și concluziile participanților au fost consistente prin raționamente și dovezi relevante că societatea poate preveni şi combate corupţia şi puterea ei în acest domeniu rezidă în transparenţă, informarea şi implicarea activă a cetăţenilor în procesul decizional, în cunoașterea și aplicarea corectă a legislației.

 

Eugenia Bradu

 

 

 

Source: cuvintul.md

Distribuie

Lasă un răspuns