Şi morţii au dreptul la justiţie

Sentinţa Judecătoriei Orhei în cauza penală a unui bărbat inculpat de viol

Judecătoria Orhei a încetat cauza penală în privinţa unui bărbat inculpat de viol, pe care l-a săvârşit asupra unei tinere, inclusiv în formă perversă. Sentinţa, care nu înseamnă şi o reabilitare a inculpatului, a fost pronunţată ca urmare a faptului că bărbatul a decedat şi reținându-se constatările din verdictele pe care Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) le-a dat în cazuri asemănătoare. Cauza penală a inculpatului decedat a fost examinată într-o procedură separată, după disjungerea acesteia de la cele ale altor doi bărbaţi, care au calitatea de învinuiţi în acelaşi caz de violență sexuală.

Judecarea cauzei inculpatului decedat

Cazul de viol, urmare a căruia au fost puşi sub învinuire A.D. şi alţi doi bărbaţi, ar fi avut loc în luna octombrie 2015. Cei trei, prin constrângere psihică şi fizică – ameninţări şi violență aplicate în raport cu o tânără, ar fi impus-o pe aceasta să întreţină relații sexuale, inclusiv în formă perversă.

Violul ar fi fost săvârşit la domiciliul unuia dintre cei doi bărbaţi, în privinţa cărora cercetarea judecătorească continuă, după disjungerea cauzei penale în privinţa lui A.D. care, după cum s-a constatat oficial, a decedat recent.

Cauza de învinuire în privinţa lui A.D. a fost judecată la 28 mai 2020, în procedură separată. Potrivit sentinţei pronunţate de judecătorul Veaceslav Caragia, încetarea procesului penal a fost solicitată de avocatul lui A.D., iar acuzatorul de stat a apreciat acest lucru ca posibil, dat fiind că inculpatul a decedat. Magis-tratul a hotărât încetarea cauzei penale în privinţa lui A.D., nu şi reabilitarea inculpatului, care nici nu a fost solicitată.

„Ținând cont de faptul că în cazul în care, pe parcursul judecării cauzei, se constată decesul făptuitorului/inculpatului, și nu se solicită examinarea în continuare a cauzei pe motive de reabilitare, judecarea cauzei nu poate fi efectuată, iar ca rezultat prin sentință motivată, urmează a fi încetat procesul penal, instanța de judecată a admis în principiu cererea apărătorului inculpatului A.D.”, se arată în sentinţa motivată.

Trimiteri la verdictele CEDO

În contextul cauzei, instanţa a făcut trimitere la constatările făcute de CEDO în două cauze, una dintre care – împotriva R.Moldova:

„ În acest sens, instanța de judecată reține constatările Curţii Europene a Drepturilor Omului, în hotărârea din 08.04.2008 în cauza Gr. vs R.Moldova, în care Curtea a notat că „deși Gr. a decedat înainte de reexaminarea cauzei pornite împotriva sa de către instanța de apel, el a fost găsit vinovat de comiterea infracțiunii de care a fost acuzat. Curtea are rezerve serioase față de un sistem de drept care permite judecarea și condamnarea persoanelor decedate, având în vedere imposibilitatea evidentă a unor astfel de persoane de a se apăra”.

De asemenea, la acest capitol, instanța de judecată reţine şi hotărârea Nölkenbockhoff vs Germania din 25.08.1987, în care Curtea a relevat că „principiul prezumției nevinovăției are scopul de a proteja „orice persoană acuzată de o infracțiune” de un verdict de vinovăție pronunțat împotriva sa până ce vinovăția sa va fi legal stabilită”.

Astfel, deoarece parti-cipanții la proces nu au înaintat o cerere privind examinarea cauzei pe motive de reabilitare a inculpatului decedat, instanța consideră, că examinarea cauzei urmează a fi încetată, pe motiv de nereabilitare a inculpatului decedat.”

15 zile pentru apel

Sentinţa primei instanțe, de încetare a procesului penal în cauza penală privind învinuirea lui A.D. în legătură cu intervenirea decesului inculpatului, a fost pronunţată integral la 28 mai 2020 şi este cu drept de apel la Curtea de Apel Chișinău, în termen de 15 zile, prin intermediul Judecătoriei Orhei, sediul Central.

Maxim Djamanov

 

 

 

 

Distribuie

Lasă un răspuns