Securitatea şi sănătatea în muncă revine

Sursa foto: site4all.ro.

Partenerii sociali şi reprezentanţii societăţii civile din Republica Moldova sunt îngrijoraţi de starea în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă creată în urma implementării reformei controlului de stat din domeniul sus numit. Pentru a depăşi carenţele existente e necesar de a urgenta adoptarea unei legi pentru modificarea legislaţiei naţionale din domeniu şi eliminarea contradicţiilor dintre acestea şi normele internaţionale, revenirea la sistemul integrat de inspecţie a securităţii şi sănătăţii în muncă sub supravegherea şi controlul unei autorităţi centrale cum este Inspectoratul de Stat al Muncii, la practica controalelor inopinate a respectării drepturilor salariaţilor în ce priveşte securitatea şi sănătatea în muncă.

Despre necesitatea revenirii la sistemul integrat de inspecţie a securităţii şi sănătăţii în muncă sub egida unei autorităţi centrale s-a comunicat în cadrul unei dezbateri publice cu genericul Reforma controlului de stat privind securitatea şi sănătatea în muncă, desfăşurată recent. La această dezbatere au participat reprezentanţi ai Parlamentului, ministerelor de resort,  sindicatelor, patronatelor, mediului academic, experţi şi jurnalişti.

În cadrul dezbaterii au fost prezentate constatările unei analize a impactului reformei controlului de stat al securităţii şi sănătăţii în muncă realizată de către FES Moldova. Mulţi dintre participanţi la dezbaterea publică au menţionat influenţa negativă a legislaţiei existente în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.

Potrivit datelor statistice actualizate, inclusiv de la Organizaţia Internaţională a Muncii, modificările operate în ultimii ani în legislaţia din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă au generat o înrăutăţire în ceia ce priveşte prevenirea riscurilor de accidente  de muncă şi creşterea numărului de accidente de muncă, inclusiv a celor mortale.

Astfel pe parcursul acţiunii reformei menţionate, începând cu anul 2017 rata accidentelor de muncă la locul de muncă per 100 000 muncitori a crescut cu 2,1 unităţi procentuale.

Mihai Taşnic, inspector de muncă

 

Distribuie

Lasă un răspuns