Scara Generaţiilor – zona de Revitalizare Urbană a oraşului Rezina

În urma analizei aprofundate a situaţiei din comuna Rezina a fost selectată zona de Revitalizare Urbană – Scara Generațiilor, care include  terasa a doua a oraşului Rezina.

 

Recent a avut loc prima ședință a Comisiei consultative de pe lângă Primăria Rezina în contextul elaborării Programului de Revitalizare Urbană, activitate care face parte din suportul pe care îl acordă Agenția de Dezvoltare Regională Centru Centru localităților în cadrul proiectului Sprijinirea administrației publice din Republica Moldova în implementarea politicii regionale prin dezvoltarea urbană integrată și sustenabilă. Proiectul este finanțat de Programul polonez de cooperare pentru dezvoltare al Ministerului Afacerilor Externe al Poloniei în cooperare cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului din R. Moldova.

Comisia consultativă reprezintă o echipă formată din 13 reprezentanţi  permanenţi ai sectorului asociativ, instituțiilor publice interesate și locuitori ai orașului.

În cadrul ședinței s-a discutat despre conceptul de revitalizare urbană, rolul comisiei în acest proces și etapele parcurse până la moment în elaborarea Programului de revitalizare urbană şi problemele abordate de orăşeni în cadul întâlnirilor prealabile.

Pentru următoarea ședință s-a propus întocmirea unei liste a problemelor și locațiilor care necesită intervenții de revitalizare în mod prioritar.

Între timp elaborarea Programului de revitalizare urbană este în plină desfășurare, iar finalizarea acestuia este preconizată pentru sfârșitul anului curent, a menţionat pentru CUVÂNTUL primarul în exerciţiu Simion Tatarov.

Agenția de Dezvoltare Regională Centru a organizat astă primăvară un concurs pentru selectarea orașelor din Regiunea de Dezvoltare Centru, care urmează să beneficieze de suport tehnic în elaborarea Programelor de Revitalizare Urbană în cadrul proiectului Suport pentru administrația Republicii Moldova în implementarea Strategiei Naționale de Dezvoltare Regională pentru anii 2016-2020 prin dezvoltarea urbană integrată și sustenabilă. Primăria or. Rezina, alături de administraţiile altor cinci oraşe, a depus dosarul de participare. În urma evaluării formularelor, Rezina şi Străşeni au fost desemnate câştigătoare.

Revitalizarea Urbană înseamnă “un proces de eliminare dintr-o stare de criză a zonelor urbane degradate, desfășurat în mod complex, prin acțiuni integrate teritorial și desfășurate de către administrațiile locale prin parteneriate locale, regionale, naționale eficiente în baza unui program de revitalizare”.

Reporter “C”

Distribuie

Lasă un răspuns