Rezina va deveni o comunitate prietenoasă vârstnicilor

 

În imagine: Secvenţă de la concursul de talente “Anii tinereţii mele”, desfăşurat în raionul Rezina. Foto consiliu.rezina.md

Orașul Rezina trebuie să devină o comunitate prietenoasă vârstnicilor, cu servicii publice și sociale de calitate, axate pe nevoile locuitorilor, cu cetățeni activi și responsabili, care se implică în viața localității, se specifica în proiectul de decizie „Cu privire la aprobarea Planului strategic de integrare a componentei „Comunitatea prietenoasă vârstnicilor în Strategia de dezvoltare locală a orașului Rezina”.  

Pe parcursul lunii februarie 2018 AO „Casmed” a organizat mai multe întâlniri, la care au participat  vârstnici, reprezentanți ai autorităților publice locale și ai diferitor instituții publice și private din oraș. În cadrul acestor întâlniri au fost determinate cele mai acute probleme cu care se confruntă persoanele în etate, și nu numai. În baza celor constatate, Comitetul de coordonare a elaborat un Plan de acțiuni, care se preconizează a fi realizat pe parcursul anilor 2018 – 2019.

Acest Plan are ca scop ghidarea primarului, Consiliului Orășenesc, organizațiilor obștești și a mediului de afaceri în organizarea prioritară a eforturilor pentru soluționarea problemelor majore cu care se confruntă comunitatea, dar și valorificarea oportunităților interne și externe care pot influența pozitiv schimbările, ca Rezina să devină o comunitate prietenoasă vârstnicilor.

Planul de acțiuni prevede 7 obiective principale: asigurarea accesului populației orașului la servicii calitative de transport public; adaptarea clădirilor publice și spațiilor exterioare din or. Rezina și suburbii la necesitățile locuitorilor de vârsta a treia; sporirea accesului locuitorilor orașului la posibilități de comunicare și informare; ridicarea gradului de participare a persoanelor vârstnice în viața orașului; promovarea experienței și meritelor locuitorilor de vârsta a treia din or. Rezina și suburbii; crearea și menținerea serviciilor comunitare pentru îmbunătățirea nivelului de trai al locuitorilor orașului Rezina cu accent pe persoanele vârstnice; asigurarea securității și siguranței vârstnicilor social-vulnerabili din or. Rezina și suburbii prin instalarea detectoarelor de fum în locuințele acestora.

Proiectul de decizie în cauză, care mai prevedea și desemnarea membrilor Comitetului coordonator (9 persoane), a fost aprobat în unanimitate de către cei 21 de consilieri prezenți la ședința Consiliului Orăşenesc Rezina din vinerea trecută.

 

Ion Perciun

Distribuie

Lasă un răspuns