Restanţe mai mici, acumulări la buget mai mari

În anul 2016 Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Rezina a colectat în Bugetul Public Naţional venituri în sumă de peste 143 mln lei, cu 6,78 mln lei (4,9%) mai mult decât în anul precedent. Grație monitorizării permanente și conformării benevole a contribuabililor administrați a crescut cu peste 6,6 mln lei baza impozabilă a teritoriului, a relatat pentru CUVÂNTUL șeful Inspectoratului Oleg Parvan.

Dumnealui a menţionat că în perioada de referinţă au fost efectuate 685 de controale, cu 381 mai puține decât în anul 2015, cauza fiind instituirea moratoriului asupra controalelor. Cu toate acestea, suma impozitelor și taxelor calculate suplimentar a fost cu 158 mii lei mai mare decât cea înregistrată în anul precedent. Restanța la BPN, la situația din 31 decembrie 2016, s-a diminat comparativ cu aceeaşi dată din 2015 cu 2,66 mln lei sau de 2,7 ori.

Dl Parvan a mai concretizat că prin executare silită (din conturile bancare ale restanțierilor, din casierii, încasări de la debitorii restanțierilor, vânzarea bunurilor sechestrate) în BPN au fost acumulate plăţi în sumă de circa 5,48 mln lei, ceea ce constituie  128,3% din suma restanţei, înregistrată la începutul anului.

Referindu-se la relaţiile cu contribuabilii, şeful inspectoratului a remarcat, că dacă în anul 2015 pentru fraude fiscale persoanelor responsabile le-au fost întocmite 483 de  procese-verbale contravenționale, inclusiv 338 – pentru activitate ilicită de întreprinzător, apoi în anul 2016 numărul acestora s-a redus până la 268. Totodată, suma taxelor încasate de la eliberarea patentelor de întreprinzător, în anul 2016 s-a majorat față cel precedent cu 10,4% și constituie 535,9 mii lei.

Reporter “C”

 

Source: cuvintul.md

Distribuie

Lasă un răspuns