Reforme nu pentru a uşura, dar pentru a complica situaţia?

Acesta era titlul unui material publicat în numărul precedent al CUVÂNTUL-ui. Cu scopul de a afla atuurile și/sau dezavantajele acestei reforme am solicitat opiniile celor care beneficiază de serviciile publice prestate de sistemul trezorerial. Iată încă două opinii.

Angela Ursachi, primara satului Mateuți, raionul Rezina: Toate primăriile, instituțiile publice și alte organizații bugetare sunt obligate să prezinte pentru înregistrare toate contractele de achiziții publice de valoa-re mică şi acestea, pe parcursul unui an, se adună multișoare. De exemplu, primăria Mateuți în a. 2017 a înregistrat la trezoreria teritorială Rezina 51 de contracte. Schema era simplă:   prezentai actele respective, iar peste un anumit timp intrai să le primești.

Începând cu 1 ianuarie c. trezoreria Rezina a fost lichidată, iar raionul Rezina este deservit de către Direcția Regională Centru. Astfel, la moment, suntem nevoiți să facem naveta la Chișinău pentru a prezenta spre înregistrare contractele respective, cât și pentru a le recupera. Ce-i drept, pe lângă Direcția Finanțe a CR Rezina activează o persoană care o dată în săptămână (marțea) primește de la beneficiarii trezoreriei contractele de achiziții pentru a le prezenta Trezoreriei Regionale Centru și tot persoana respectivă le și aduce deja înregistrate. Dar aceasta este o favoare pentru primari. E bună sau e rea această reformă, timpul va demonstra. Deocamdată primăriile resimt doar unele (fie și nu prea însemnate), cheltuieli administrative, dar pe de-asupra și bătăi de cap suplimentare. Să sperăm că reforma va da foloase și să nu uităm că orișice început este anevoios.

Ludmila Negară, directoarea Gimnaziului Pripiceni-Răzeși”: Instituția noastră are volume mici de achiziții şi dacă le planificăm scrupulos pot fi și mai reduse. Dar totuși, anual prezentăm trezoreriei 10-15 contracte de achiziții. Când trezoreria se afla în Rezina era mai comod, iar acum trebuie să facem două drumuri la Chișinău. Se vorbește că în curând va funcționa sistemul  de transmitere electronică a actelor. Pentru administratorii instituțiilor publice principalul dezavantaj, aș zice, este incomoditatea, dar și unele mici cheltuieli în plus de timp și resurse.

 

Trezoreriile au fost reorganizate în servicii desconcentrate

Trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor au fost reorganizate și funcționează în teritoriu ca servicii publice desconcentrate, exercitând atribuțiile Ministerului Finanțelor în domeniul organizării și funcționării sistemului trezorerial.

 

Potrivit Regulamentului privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 696 din 30.08.2017, fostele trezorerii au fost reorganizate și comasate în direcții regionale, care vor activa fără statut de persoană juridică. Coordonarea metodologică, organizarea și coordonarea activității direcțiilor regionale va fi asigurată de către Direcția generală Trezoreria de Stat din cadrul Ministerului Finanțelor.

Astfel, cele 38 de trezorerii teritoriale au fost reorganizate și comasate în 5 direcții: Trezoreria Regională Nord (cu sediul în Bălți); Trezoreria Regională Centru (cu sediul în Chișinău); Trezoreria Regională Sud (cu sediul în Comrat); Trezoreria Regională Cahul (cu sediul în Cahul); Trezoreria Regională Chișinău (cu sediul în Chișinău).

Trezoreria de Stat este abilitată cu dreptul de coordonare și asigurare a procesului de executare de casă a bugetului de stat și bugetelor unităților administrativ-teritoriale, veniturilor bugetului asigurărilor sociale de stat și veniturilor fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală. Totodată, este responsabilă de întocmirea rapoartelor privind executarea bugetului public național, elaborarea metodologiei evidenței contabile și a rapoartelor financiare în sistemul bugetar.

Ion Perciun

Distribuie

Lasă un răspuns