RECTIFICARE/ Revenim la articolul: „Culisele afacerii cu locuinţe sociale”

În procesul de redact-re a articolului “Culisele afacerii cu locuințe sociale”, publicat în CUVÂNTUL din 08.12.2017, s-a comis o eroare mecanică, atunci când s-a indicat valoarea contractului. Precizăm că “Esco-Voltaj” SRL a câștigat o licitație publică de achiziționare a echipamentului pentru audit energetic în valoare de 44 mii de euro și nu de 44 milioane de euro.

Eroarea a fost semnalizată de Mihail Stratan, ex-director al Agenţiei de Eficienţă Energetică şi lider al firmei  „Sarco-Service” SRL, vizate în articol. În două scrisori expediate în adresa redacției, dumnealui menționează: “Pot afirma cu toată responsabilitatea – nu a existat nicio licitație publică în valoare de 44 milioane de euro câștigată de “Esco-Voltaj” SRL. Nici de 4,4 milioane de euro. Nici de 440 mii de euro”. Precizăm prin această erată că valoa-rea ofertei propuse de “Esco-Voltaj” SRL a fost de 706.300, 69 lei, echivalentul a 44.196 euro”.

Mihail Stratan mai menţionează: Pentru a aduce echilibru în informaţia reflectată de Dvs., vă comunicăm că „Sarco-Service” SRL din 2013 până în prezent a participat la peste 70 de licitaţii publice. Din acestea a fost desemnată câştigătoare în doar 8. În alte 6 cazuri „Sarco-Service” SRL a contestat deciziile grupurilor de lucru…”

Amintim că tema articolului a fost nu analiza activităţii „Sarco-Service”, ci problemele legate de construcţia pe banii publici a blocurilor sociale şi repartizarea către beneficiari a acestor locuinţe.

Referitor la alte date din articol, pe care dl Stratan încearcă să le combată, reamintim că la 12 iunie 2013, în adresa Comi-siei Naționale de Integritate a parvenit sesizarea “Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit” (GIZ) cu privire la un eventual caz de admitere a situației de conflict de interese în cazul în care una din companiile participante la licitație are ca fondator sau asociat un subiect al declarării și care, în virtutea funcției sale, reprezintă instituția beneficiară a licitației, dar care nu este în același timp organizatoarea licitației. La data de 26 iunie 2013, în adresa GIZ a fost expediat un răspuns la sesizarea vizată, prin care s-a solicitat să se ofere informația completă, disponibilă, pe cazul dat.

Totodată, la 22 iulie 2013, în adresa Comisiei a parvenit sesizarea dlui Mihail Stratan, cu privire la aceeași situație, prezentată de GIZ, prin care solicită inițierea procedurii de control pentru verificarea existenței sau absenței unui conflict de interese în cazul vizat și admiterii unei eventuale situații de incompatibilitate. În 20 februarie 2014, Comisia Naționala de Integratate a emis actul de constatare a încălcării regimului juridic al incompatibilității de către dl Mihail Stratan, director al Agenției pentru Eficiența Energetică, prin desfășurarea, în paralel cu funcția publică deținută, a activității de întreprinzător, prin deținerea și exercitarea calității de administrator al “Omni-Invest”. Mihail Stratan a cerut în instanță anularea actului de constatare al CNI, însă Judecătoria Râșcani a respins cererea sa. Mihail Stratan a contestat decizia Judecătoriei la Curtea de Apel şi Curtea Supremă de Justiţie, dar ambele instanţe au respins recursurile dumnealui.

Distribuie

Lasă un răspuns