Raionul Rezina îşi va acoperi cheltuielile din propriile venituri doar în proporţie de circa 5%

În ședința ordinară din 14 decembrie Consiliul Raional Rezina s-a adunat deja într-o nouă componenţă, a făcut modificări şi în componenţa comisiilor consultative, a aprobat bugetul pentru a. 2020 şi i-a permis preşedintelui raionului să parcurgă în zilele lucrătoare în medie 200 km cu maşina de serviciu.

Modificări în componența consilierilor

Cinci din cei șase consi-lieri raionali aleși la scrutinul local din 20 octombrie c. pe lista Partidului Democrat din Moldova și-au depus mandatele deoarece s-au pomenit în situație de incompatibilitate cu funcțiile pe care le ocupă. Este vorba de Eleonora Graur, deputată, Teodor Cuculescu, vicepreședinte al raionului, Lilia Lazari, șefa Direcției Învățământ, Tineret și Sport, Angela Racu, șefa Secției Cultură și Vasile Bârcă, director-adjunct al Liceului Teoretic Ion Creangă din Cuizăuca.

În locul lor în Consiliu au venit candidații supleanţi de pe lista PDM Ion Lupașcu, Maxim Gotornicean, Alexandru Vișnevschi, Nicon Gobjilă și Oleg Tihon.

Luând act de Hotărârea Comisiei Electorale Centrale, Consiliul a făcut modificări în componența comisiilor consultative în locul consilierilor care și-au depus mandatele, incluzându-i pe cei nou validați.

 

94,3% din venituri  vor fi transferuri din bugetul de stat

În ședința ordinară din 14 decembrie Consiliul Raional a examinat și aprobat în două lecturi bugetul raionului pentru a. 2020.

Astfel, atât la venituri, cât și la cheltuieli bugetul raionului Rezina a fost aprobat în mărime de 155,380 mil. lei, cu aproape  15,5 mil. mai mult decât cel al a. 2019. Ponderea veniturilor proprii din suma toată a veniturilor va fi de doar 5,7%, restul 94,3% le vor constitui transferuri din bugetul de stat.

 

Două treimi din buget – pentru învăţământ

69 la sută din venituri sunt destinate pentru finanțarea instituțiilor din învățământ, 11,5% – pentru protecția socială, 9,5% – pentru diverse servicii în domeniul economiei, 4,9% – pentru servicii de stat cu destinație generală și 4,8% – pentru cultură, sport, tineret, culte și odihnă.

Conform notei informative la proiectul de buget, în anul 2020 cheltuielile anuale pentru un elev ponderat vor constitui 13247 lei. Pentru alimentarea unui elev din clasele I – IV statul va achita 10,8 lei/zi.

Majoritatea instituțiilor de învățământ nu vor fi în stare să-și acopere cheltuielile doar cu transferurile din bugetul de stat în baza normativelor generale. Din aceste considerente sunt prevăzute și alocări de mijloace din componenta raională. Astfel, pentru a supraviețui liceele Olimp din Rezina și Ioan Sârbu din Ignăței vor avea nevoie suplimentar de 602,5 și respectiv 439 mii lei. Dar cele mai mari sume din componenta raională sunt planificate pentru gimnaziile Solonceni (840 mii), Lalova (799 mii), Meșeni (688,5 mii) și Horodiște (654,7 mii lei).

Apropo, cheltuielile medii la un elev în instituţiile de educaţie din raionul Rezina diferă foarte mult. Dacă la LT Alexandru cel Bun din Rezina, pentru a. 2020, acestea au fost estimate la circa 15 mii lei, la LT Ioan Sârbu din Ignăţei – la 18 mii lei, la Gimnaziul Sârcova – la 20 mii lei, apoi pentru Şcoala primară din s. Ciorna cheltuielile medii pentru un elev vor fi de peste 66 mii lei, Şcoala primară din Trifeşti – aproape 64,7 mii, iar cea din Tarasova – 64 mii lei. 

 

Limite exagerate

Până în anul curent președintele raionului beneficia de o cantitate de combustibil pentru automobilul de serviciu suficientă pentru a parcurge 30 mii km, vicepreședinții, șefii de direcții și secții – de 24-20 mii km. La începutul anului 2019, an electoral, aparatul președintei a solicitat majorarea limitei pentru automobilul președintei până la 55 mii km, iar a vicepreședinților, șefilor de direcții și secții – până la 33-24 mii km. Un calcul simplu  denotă că președintele raionului, ca să acopere această limită, ar trebui să parcurgă în zilele lucrătoare peste 200 km, ceea ce, desigur, nu este real. Dar majoritatea de guvernare din Consiliul precedent a susținut fără cârtire această cerere. Actuala majoritate de guvernare a procedat la fel.

Tudor Iaşcenco

 

Distribuie

Lasă un răspuns