Proiectul de incluziune socio-școlară va continua și în noul an de învățământ

În imagine: Cristina Coroban, una din coordonatoarele de proiect la Teleneşti în cadrul unei activităţi culturale pentru copiii aflaţi în plasament.

 

AO “Centrul pentru Copilărie, Adolescenţă şi Familie “Prodocs” din Chișinău realizează pe parcursul a doi ani proiectul “Incluziunea socio- școlară a copiilor în situație vulnerabilă în sistemul educațional”, cu susținerea financiară a Fundației pentru Copii “Pestalozzi’’ din Elveția în parteneriat cu Direcția Asistență Socială şi Protecţia Familiei din Telenești (proiectul se desfăşoară şi în raioanele Drochia, Hâncești, Ștefan-Vodă, Călărași, Anenii-Noi). Bugetul  proectului este estimat la 31402 euro.

După cum a relatat dna Ana Iurașco, specialistă în cadrul proiectului, beneficiarii sunt copii de la  Centrul de plasament ”Aproape de tine” din Telenești:

”Rezultatele proiectului sunt orientate pe activități de suport pentru copiii din Centrele de plasament partenere, care se confruntă cu probleme de socializare și de adaptare la mediul de clasă și cel școlar – nu frecvenetează școala, între ei și colegii de clasă apar situații de conflict. Pentru a diminua asemenea situații organizăm activități socio-educative împreună în clasele în care beneficiarii serviciului de plasament își fac studiile, seminare de instruire pentru profesorii instituțiilor în domeniul educației incluzive, ateliere de sensibilizare pentru părinții elevilor, sesiuni de mentorat pentru angajații Centrelor de plasament în domeniul educației incluzive”, a menționat dna Iurașco.

Dna Angela Sârbu, șefa DASPF Telenești, responsabilă de implementarea proiectului la Centrul de plasament ”Aproape de tine” spune că rezultatele obținute de copii demonstrează că activitățile și măsurile întreprinse sunt corecte, binevenite și necesare copiilor:

”Am aplicat un chestionar pentru copiii participanți la activitățile din proiect. Aceştea susțin că profesorii au devenit mai atenți la nevoile copiilor și angajații din Centrul de plasament sunt mai deschiși. În același context fiecare al 6-a respondent susține că unii profesori nu s-au schimbat. În acest sens putem menţiona că pe parcursul anului de învățământ precedent s-a înregistrat o tendință pozitivă în vederea creării mediului incluziv pentru copiii cu dificultăți educaționale, psihologice și fizice. Întrucât proiectul va continua şi în noul an de învățământ 2018-2019, sperăm că performanțele vor demonstra efectul scontat”, a menționat dna Sârbu.

Bunica unuia dintre copiii care se află la Centrul de plasament a fost de părere că proiectul în cauză schimbă caracterul adolescentului, dar și atitudinea celor din jur față de copiii care, aparent, par a fi deficili:

”Nepotul meu nu mai este închis în sine, agresiv cu cei din jur, a avut și rezultate mai bune la învățătură.  Iar pe parcursul verii a fost în câteva excursii, proiectul a făcut ceea ce eu nu-mi puteam permite. Mulțumesc mult responsabililor de acest proiect”, a menționat doamna.

La Centrul de plasament ”Aproape de tine” am mai fost informați că  pe toată perioada de vacanță au fost organizate excursii la muzee, în rezervațiile naturale din zonă, schimb de vizite la centre de plasament partenere, unde au fost organizate diferite activități culturale și sportive.

 

 Ion Cernei

Distribuie

Lasă un răspuns