Proiectul „Anticorupţie și integritate” în ajutorul administraţiei or. Rezina

Cititorii săptămânalului CUVÂNTUL au observat  deja din publicaţiile ziarului că în Rezina se desfăşoară un nou proiect axat pe problemele transparenţei şi combaterii corupţiei în administraţia publică a oraşului. Zilele acestea am avut câteva solicitări să informăm mai detaliat lumea cine implementează acest proiect, care sunt scopurile şi obiectivele lui, dar şi pe activitatea căror instituţii se va pune accentul. În context cu aceste solicitări i-am adresat câteva întrebări autoarei proiectului, Liuba Stavinschi, directoarea executivă a Asociației Obștești “Nufărul”.

– Dnă Liuba, cititorii CUVÂNTUL-ui vor să ştie care sunt scopul şi obiectivele proiectului “Anticorupţie şi Integritate”, elaborat și implementat de Dvs.

– Proiectul „Anticorupție și integritate”, prevăzut să fie implementat pe parcursul a 6 luni, are drept scop desfăşurarea unui set de măsuri de transparentizare a activităţii Primăriei Rezina, prevenire a corupției atât în cadrul administraţiei, cât şi în subdiviziunile acesteia, consolidarea cunoștințelor și competențelor consilierilor, colaboratorilor Primăriei şi subdiviziunilor ei în aceste domenii.Deschiderea autorităţilor oraşului în faţa cetăţenilor, implicarea orăşenilor în gestionarea patrimoniului și banului public vor contribui, în opinia noastră, la creșterea activismul civic, co-participarea interesată a orăşenilor în soluţionarea problemelor social-economice şi de ordin spiritual ale comunităţii.

– Ce activități preconizați să desfășurați?

În cadrul a două cafenele publice vom instrui 50 de persoane din rândul angajaților Primăriei Rezina, consilierilor și cetățenilor privind măsurile de prevenire a corupției și standardele de integritate.

În acelaşi context, planificăm organizarea unor dezbateri publice la tema „APL-ul și cetățeanul luptă cu corupția”, la care vom analiza cum autorităţile rezinene organizează achiziţiile publice şi  execută contractele încheiate, cum se cheltuie banii publici, cum se conlucrează cu cetăţenii. Vom desfăşura și un sondaj de opinie cu participarea a cel puţin 350 de persoane etc.

– Asociația Obștească „Nufărul” implementează proiectul de una singură sau are şi parteneri?

– AO “Nufărul” va lucra în parteneriat cu redacţia săptămânalului regional CUVÂNTUL, care şi-a propus să mediatizeze (atât în paginile ziarului, căt şi pe site-ul www.cuvintul.md, pe reţelele de socializare) toate acţiunile desfăşurate în cadrul proiectului, dar şi activitatea în ansamblu a autorităţilor oraşului, o atenţie deosebită acordând desigur domeniilor transparenţă şi anticorupţie. Planificăm publicarea unor serii de articole la rubricile „Cere socoteală pentru banii publici”, „Autorităţile publice locale: ce fac şi pentru cine?”, „Alegătorii despre aleşii locali” ș.a.

Împreună vom organiza două mese rotunde cu participarea consilierilor, funcţionarilor publici, activiştilor civici, altor cetăţeni. La prima vom discuta despre modalităţile şi instrumentele de implicare a acestora în procesul decizional, prevenirea conflictelor de interese, actelor de corupție etc. La a doua – vom face totalurile implementării proiectului și vom evalua impactul acţiunilor noastre asupra autorităţilor şi comunităţii.

Solicitat să comenteze iniţiativa AO “Nufărul” şi acţiunile preconizate în cadrul proiectului „Anticorupţie şi Integritate”, primarul oraşului Rezina, Simion Tatarov a spus:

Suntem la curent şi susţinem în totul implicarea societăţii civile şi presei în consolidarea relaţiilor noastre cu cetăţenii, implicarea lor şi a organizaţiilor neguvernamentale în procesul decizional, monitorizarea şi transparentizarea activităţii autorităţilor publice. Primăria nu are ce ascunde şi dacă orăşenii vor participa activ în activităţile administraţiei publice, toţi vom avea numai de câştigat.

Tudor Codreanu

 

Acest articol este realizat în cadrul proiectului „Anticorupție și integritate” implementat de AO „Nufărul”, componenta proiectului „Consolidarea statului democratic de drept: contribuţia societăţii civile” susţinut financiar de Ambasada Regatului Ţărilor de Jos (programul de granturi mici al  Transparency International – Moldova). 

 

 

 

 

 

Distribuie

Lasă un răspuns