Proiectul a impulsionat participarea cetăţenilor în viaţa comunităţilor

La masa rotundă de evaluare a proiectului «În sate MAT şi Calitate” (Monitorizare, Anticorupţie, Transparenţă şi servicii de Calitate) au participat primari, membri ai comitetelor locale ale cetăţenilor din satele Saharna Nouă, Solonceni, Sârcova şi Cuizăuca, localităţi asupra cărora s-a extins proiectul dat, dar şi colaboratori ai Centrului de Sănătate Publică Rezina.

Directorul proiectului, Valeriu Rusu, director exe-cutiv al ADR «Habitat» a făcut o trecere în revistă a tuturor acţiunilor desfăşurate în cadrul proiectului — crearea comitetelor locale ale cetăţenilor şi acţiunile realizate de acestea, chestionarea populaţiei privind problemele existente în domeniul aprovizionării cu apă potabilă de calitate, evacuare şi epurare a apelor uzate şi modalităţile de soluţionare a lor, organizarea forumurilor cetăţenilor la care au fost examinate relaţiile dintre administraţia publică locală şi populaţie privind situaţia din domeniul aprovizionării cu apă de calitate, starea sanitară a localităţilor şi măsurile de redresare a ei.

Valeriu Rusu a menţionat că în urma acţiunilor desfăşurate în cadrul proiectului lumea din localităţile nominalizate a înţeles mai bine rolul comunităţilor şi autorităţilor publice locale în soluţionarea problemelor sociale, conştientizând că doar o monitorizare permanentă, cointeresată din partea cetăţenilor a activităţii autorităţilor locale poate asigura nişte servicii de calitate pentru populaţie, evidenţierea şi soluţionarea operativă a problemelor localităţilor. Referindu-se în mod special la activitatea comitetelor locale ale cetăţenilor, dl Rusu l-a remarcat îndeosebi pe cel din Saharna Nouă în frunte cu Tamara Peru, adresându-se totodată către administraţiile celorlalte localităţi cu rugămintea să susţină aceste formaţiuni care activează pe bază de voluntariat şi să reacţioneze operativ la demersurile, iniţiativele lor. Dumnealui a mai informat asistenţa că rezoluţiile forumurilor cetăţenilor din cele patru localităţi au fost expediate Parlamentului, prim-minis-trului, Ministerelor Mediului, Sănătăţii, Agriculturii şi Industriei Alimentare, reprezentanţelor ONU şi UE din R.Moldova.

Participanţii la întrunire au accentuat actualitatea proiectului “În sate MAT şi Calitate” (Monitorizare, Anticorupţie, Transparenţă şi servicii de Calitate), pentru că, deşi în ultimul deceniu s-au cheltuit zeci de milioane de lei pentru aprovizionarea populaţiei cu apă de calitate şi salubrizarea localităţilor, situaţia în aceste domenii rămâne foarte problematică. Potrivit Tamarei Peru, directoarea şcolii din Saharna Nouă, preşedinta comitetului local al cetăţenilor, calitatea apei din majoritatea fântânilor de mină nu corespunde standardelor sanitare, iar construcţia apeductului se tărăgănează al treilea an. Lumea din sat este nemulţumită şi de faptul că, concomitent cu apeductul nu se construieşte şi reţeaua de evacuare a apelor uzate, cum ar fi normal.

O situaţie similară, după cum au menţionat şi colaboratorii Centrului Sănătate Publică Rezina, avem la Cuizăuca, unde a apărut un focar de hepatită virală cauzat, potrivit medicilor, anume de sursele locale de apă potabilă.

Graţie noii sisteme de aprovizionare cu apă şi evacuare a reziduurilor s-a îmbunătăţit evident situaţia la acest compartiment în s. Sârcova, au confirmat primara comunei Nadejda Ciobanu şi colaboratoarea Centrului de Sănătate Publică Efimia Sardari, referindu-se la rezultatele analizelor efectuate recent de Centrul Sănătate Publică.

Participanţii la masa rotundă au examinat şi aprobat un şir de recomandări pentru APL cu privire la Managementul Integrat al Resurselor de Apă.

În imagine: Primara de Sârcova Nadejda Ciobanu (a doua din dreapta) s-a declarat mulţumită de faptul că, datorită selectării pentru implementarea proiectului “În sate MAT şi Calitate”, sătenii au devenit mai activi.

 

Aceste recomandări au fost elaborate în cadrul proiectului “Parteneri în Îmbunătăţire”, finanţat de Uniunea Europeană prin programul „Facilitarea acţiunilor regionale a societăţii civile din vecinătate”, gestionat de Asociaţia de Politici pentru o Societate Deschisă (PASOS) şi cofinanţat de Ambasada Olandei în proiectul „Consolidarea statului de drept şi democratic.

Tudor Codreanu

 

 

Source: cuvintul.md

Distribuie

Lasă un răspuns