Problemele prioritare ale sistemului de sănătate din Telenești au fost discutate cu ministra Viorica Dumbrăveanu

Prioritățile, precum și sub-iecte de importanță majoră în activitatea Instituţiei Medi-co Sanitare Publice Spitalul raional Telenești au fost discutate recent de reprezentanți ai administrației instituției și ai administrației publice raionale cu ministra Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Viorica Dumbrăveanu. Ministra a vizitat acum câteva zile Spitalul raional Telenești pentru a evalua condițiile și calitatea serviciilor medicale prestate cetățenilor.

Unul din subiectele prioritare din programul vizitei a fost activitatea Secției Unitate Primiri Urgențe (UPU), care nu cores-punde cerințelor noilor standarde. Pe parcursul discuțiilor, Alexei Bivol, directorul Spitalului raional Telenești, a prezentat soluții ce țin de o eventuală oportunitate de extindere a UPU, una dintre acestea fiind reamplasarea Laboratorului Clinic Diagnostic (LCD). Viorica Dumbrăveanu a susținut această propunere, menționând că o bună parte din cazurile medicale sunt rezolvate în UPU, de aceea problema dată urmează să fie soluționată în regim de urgență. UPU este o subdiviziune structurală a instituţiei medico sanitare publice, cu personal special pregătit. Această secție presupune evaluarea și triajul pacienţilor cu afecțiuni acute, care se adresează la spital, transportaţi de serviciul de asistență medicală urgentă sau programați. Drept urmare a reamplasării LCD, Unitatea Primiri Urgențe va corespunde cerințelor și va asigura accesul pacienților la servicii medicale de calitate, a menționat Alexei Bivol.

În continuare, participanții la întrunire au dezbătut problema motivației în sistemul de sănătate or, mecanismele de motivare a tinerilor specialiști pentru activitatea în instituțiile medicale din provincie urmează să fie dezvoltate. Deși Guvernul şi administrația publică raională au venit cu mai multe propuneri pentru a face ofertele atractive, puțini tineri specialiști cu studii superioare și medii de specialitate acceptă să activeze în sate, majoritatea dintre ei angajându-se în capitală. Deocamdată, stoparea acestui fenomen este un subiect dificil pentru sistemul medical. Astfel, confruntarea cu problema insuficienței de resurse umane devine una de lungă durată, deși crearea unor condiții acceptabile pentru tinerii specialiști, inclusiv cea de acordare a spațiului locativ, ar fi una dintre cele mai atractive, susține directorul spitalului, Alexei Bivol.

În perspectiva imediat următoare, a comunicat Alexei Bivol, este prevăzută dezvoltarea Serviciului de reabilitare și recuperare pentru persoanele cu dizabilităţi cu consecințe  a traumatismelor, accidentelor vasculare acute etc. Directorul spitalului susține că activităţile principale ale serviciului vizează tratamentul, cu reintegrarea ulterioară a pacientului în societate.

La rândul ei, Viorica Dum-brăveanu a spus că pacienţii au nevoie de reabilitare în structuri special amenajate, conduse de specialişti în domeniu. Serviciile respective sunt nece-sare pentru ca ei să-și asigure menţinerea condiţiei fizice, a sănătăţii şi abilităţilor pentru a deveni independenţi, în măsura posibilităților.

De asemenea, în cadrul întâlnirii au fost analizate probleme legate de transportarea medicală asistată a bolnavilor, criteriile de transfer interspitalicesc a pacientului critic și posibilitatea stimulării financiare a medicilor de la spitalul raional care locuiesc în alte urbe sau localități rurale îndepărtate și fac zilnic naveta.

Viorica Dumbrăveanu a mai specificat, că responsabilii de elaborarea politicii asistenţei medicale spitaliceşti trebuie să acorde o atenţie deosebită utilizării eficiente a resurselor destinate spitalelor şi să întreprindă acţiuni necesare asigurării serviciilor spitaliceşti de înaltă calitate pentru toată populaţia. De asemenea, ministra a informat despre activitățile Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale programate pentru acest an și proiectele aprobate recent în domeniul sănătății și protecției sociale, precum Programul unic al asigurării obligatorii de asistență medicală, majorarea salariilor lucrătorilor medicali, reglementarea serviciilor sociale, relansarea programului “Un doctor pentru tine” etc.

Igor  Catană,  specialist

pentru relații cu publicul la IMSP Spitalul raional Telenești

 

 

Distribuie

Lasă un răspuns