Problema uniformelor școlare. Care-i soluția Ministerului Educației, Culturii și Cercetării?

Peste o săptămână începe noul an de studii în instituțiile preuniversitare. Pe parcursul ultimilor ani s-a discutat mult referitor la oportunitatea întroducerii uniformelor școlare pentru elevi. Au fost expuse multe argumente ”pro” și ”contra” reformei vestimentare. La ce concluzie a ajuns Ministerul Educației, Culturii și Cercetării?

 

Potrivit unei circulare a Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, adresată direcțiilor de învățământ, uniforma școlară nu va fi obligatorie. Numai consiliul de administrație, consiliul profesoral, consiliul elevilor și consiliul părinților sunt în drept să decidă privitor la întroducerea unui cod vestimentar pentru elevi. Ministerul precizează că „strategiile de promovare a unui cod vestimentar școlar nu trebuie să includă proceduri coercive, de discriminare și de sancționare prin aplicarea diferitor forme de intimidare asupra elevului și familiei acestuia. Instituția de învățământ va promova exclusiv instrumente de educare și sensibilizare a elevului și părinților bazate pe respect, empatie, corectitudine și responsabilitate pentru asigurarea dreptului fiecărui copil la educație obligatorie și gratuită.

În cazul apariției unor disensiuni, urmare a nerespectării de către unii copii a codului vestimentar adoptat, administrația școlii identifică soluții pentru remedierea acestora, respectând principiul interesului superior al copilului. În niciun caz, sub nicio formă, elevului nu i se va limita sau interzice/refuza accesul în instituție sau în sala de clasă”, se menționează în circulara emisă de Minister.

 

28

Distribuie

Lasă un răspuns