Problema principală – tariful mic

Câţiva cititori din Rezina au sesizat redacţia privind activitatea transportatorilor de pasageri ce activează din oraşul Rezina, şi serviciile cărora, în opinia dumnealor, lasă de dorit. Mai ales sunt nemulţumiţi de serviciile transportatorilor locuitorii din cartierul Rezina-Vest, suburbiile Boşerniţa, Stohnaia. În această ordine de idei redacţia a solicitat un comentariu din partea primarului oraşului Rezina, Simion Tatarov. Iată ce ne-a răspuns dumnealui:

Pe parcursul ultimilor trei ani (2016-2018) serviciile auto de călători pe toate cele cinci rute din oraşul Rezina şi suburbii au fost prestate de Întreprinderea Individuală Iurcu Andrei, selectată prin concurs.

În această perioadă agentul economic de mai multe ori a cerut majorarea tarifului, argumentând că fluxul de pasageri este mic, cheltuielile de întreţinere a rutierelor, pentru combustibil sunt mari și întreprinderea suportă pierderi financiare. Până la urmă, din aceste motive, din ia-nuarie 2019 agentul economic şi-a sistat activitatea. Pentru a soluţiona problema operativ, am apelat la SRL Parcul de Autobuze şi Taximetre nr. 9 din or. Briceni, care prestează servicii de transport firmei Lafarge Ciment (Moldova) SA. Administraţia firmei s-a dovedit a fi foarte receptivă şi a acceptat să presteze servicii de transport locuitorilor până la selectarea prin concurs a altui agent economic. Şi firma din Briceni ne-a confirmat că rutele stabilite în oraşul Rezina din punct de vedere economic sunt nerentabile, cauza principală fiind tariful mic (3 lei prin comună) şi faptul că cetăţenii mai folosesc şi mijloacele de transport de pe rutele stabilite de Consiliul Raional (Rezina-Mateuți, Rezina-Tarasova-Solonceni ş.a.), care circulă prin teritoriu.

De la prestarea serviciilor de transportare a pasagerilor în anul 2018 în bugetul oraşului am avut un venit de 13100 lei, ne-a relatat primarul de Rezina, Simion Tatarov.

 

Distribuie

Lasă un răspuns