Prima ședință de constituire a Comitetului subbazinal al râului Ciulucul Mic

Consiliul Raional Telenești și Asociația Obștească “EcoVisio” din Chișinău au desfășurat prima ședință de constituire a Comitetului subbazinal al râului Ciulucul Mic, organizată în cadrul proiectului “Managementul integrat al apelor și reabilitarea ecologică a bazinului râului Ciulucul Mic”. Proiectul este implementat în baza grantului oferit în cadrul Programului SDC-ADA ”Consolidarea cadrului instituţional în sectorul de apă şi sanitaţie în Republica Moldova (Faza 01)”.

La ședință au participat primari ai localităților din bazinul Ciulucului, reprezentanți ai Consiliilor raionale Telenești, Sângerei și Fălești, Agenției “Apele Moldovei”, Institutului de Ecologie și Geografie, Agenției de Mediu (nord), Inspectoratului pentru Protecția Mediului, instituțiilor de profil și desconcentrate în teritoriu, asociațiilor obștești din toate trei raioane, Programului ADA/SDC, AO ”Centrul Naţional de Mediu” (bazinul râului Răut) și AO ”EcoVisio”.

În cuvântul său de salut Vasile Harghel, vicepreședintele raionului Telenești, a menționat: cu participarea activă, suportul tuturor participanţilor Proiectul are şanse reale să fie implementat cu succes, fiind lansat un proces durabil de protecție și restabilire a râului, astfel asigurându-se un mediu mai favorabil pentru viața și activitățile populației din bazinul râului, dar și pentru dezvoltarea economică, socială și culturală a zonei respective.

Ivan Cebotari, vicepreședintele raionului Sângerei, Mariana Codreanu, șefă-adjunctă a Direcției Managementul Resurselor de Apă, Agenția ”Apele Moldovei”, Iuliana Cantaragiu de la AO ”Centrul Național de Mediu”, Gabriela Isac, coordonatoare de proiect, AO ”EcoVisio” ş.a. au remarcat că starea râului de la izvoare și pe tot cursul este alarmantă, zeci de mii de locuitori folosesc apele Ciulucului pentru adăpatul vitelor, irigație. Agenția ”Apele Moldovei” pledează pentru aplicarea principiilor de management a apelor pe bazine, astfel au fost create 7 zone subbazinale și se așteaptă crearea în total a 16 Comitete subbazinale.

Cei 45 de participanţi la şedinţă au avut un dialog deschis, cointeresat şi constructiv.

În cadrul întrunirii au fost prezentate principiile creării Comitetului, drepturile și responsabilitățile lui, au fost aleși președintele (Vasile Harghel) și vicepreședinții lui (Ivan Cebotari şi Vladimir Tăbârță, vicepreședinţi ai raionului Sângerei şi, respectiv, Fălești). Totodată au fost prezentate rapoarte privind starea râului și problemele identificate, activitățile desfășurate/planificate, precum și proiectul Planului de management al bazinului râului Ciulucul Mic.

Pe final, au fost nomnalizate totalurile Consursului raional de desene pentru copii cu genericul “Salvează râul Ciuluc!”, organizat de către Asociația Obștească “EcoVisio” în parteneriat cu Școala de Arte Plastice ”Nicolae Moisei” din Telenești și Consiliul Raional Telenești. Au participat 66 de elevi cu vârstele 7-19 ani. 15 câștigători au primit diplome și cadouri de la “EcoVisio” și Centrul Naţional de Mediu – pungi ecologice, materiale de artă, cărți, dulciuri, detergenți ecologici și săpun natural preparat manual. Şi ceilalți participanți au fost menţionaţi cu diplome.

Lucrările participanţilor la concurs au fost expuse în incinta Consiliului Raional Telenești.

Ion Cernei

 

 

Distribuie

Lasă un răspuns