Premiu de merit în memoria lui Simeon Murafa

Activităţile consacrate memoriei martirului basarabean Simeon Murafa, jurist, fruntaș al mișcării naționale din Basarabia de la începutul sec. XX, publicist, iau amploare în satul său de baştină, Cotiujenii Mari din raionul Şoldăneşti. Recent, Consiliul Comunal Cotiujenii Mari, susţinând iniţiativa Organizaţiei Obşteşti ”Plai Natal”, colectivului pedagogic şi consiliului elevilor, a aprobat Regulamentul privind acordarea Premiului de Merit “Simeon Murafa” celor mai buni elevi de la liceul teoretic din localitate.

Aceasta este una din acţiunile desfăşurate la Cotiujenii Mari întru comemorarea  consăteanului-martir, asasinat în 1917 la Chișinău de o bandă de bolșevici.

Consiliul Comunal a decis să acorde 16 premii, care vor fi înmânate la finele anului de studii. Candidaţii vor fi selectaţi de colectivele claselor şi propuşi spre examinare consiliului profesoral al liceului. Drept criterii de selectare vor servi: a) media anuală a reuşitei la învăţătură nu mai mică de 9,4 – pentru elevii claselor V-VII;  9,2 – pentru elevii claselor VIII-IX şi 9,0 – pentru elevii claselor liceale; b) obţinerea diferitor diplome de performanţă la nivel raional şi republican; c) performanţe individuale deosebite în activităţile extraşcolare din cadrul liceului, raionului şi republicii; d) comportament exemplar, atitudine conştiincioasă şi responsabilă faţă de obligaţiunile din şcoală şi cele de factură obştească.

Se prevede că din ciclul gimnazial vor fi menţionaţi câte un elev din fiecare clasă cu un premiu de 150-200 lei, iar din ciclul liceal – 6 elevi: un Premiu mare – “Elevul anului” – 500 lei; un premiu de 300 lei şi 4 premii a câte 250 lei. Fiecărui premiant i se va înmâna o Diplomă Comemorativă şi un Medalion “Simeon Murafa – 130 ani de la naştere”.

În imagine: Simeon Murafa în 1907.Foto Wikipedia.                                            

 

Ion Ghilaşcu, preşedintele OO ”Plai Natal”, comuna Cotiujenii Mari

Distribuie

Lasă un răspuns