Peste 800 de moldoveni primesc pensii de la alte state

Actualmente 803 persoane care au lucrat legal pe teritoriul altor state parte la acorduri şi acum domiciliază în Moldova primesc pensii de la instituţiile competente ale acestor state, potrivit Casei Naţionale de Asigurări Sociale (CNAS). Astfel 311 persoane beneficiază de pensii stabilite şi transferate de instituţia competentă din România, 213 din Cehia, 81 din Bulgaria, 87 din Austria, 67 din Portugalia, 27 din Polonia şi din alte state. Aceste persoane dispun concomitent şi de dreptul la pensie, stabilită pentru stagiul realizat în Republica Moldova, transmite Mold-street.

Potrivit CNAS, recent au fost semnate şi urmează să intre în vigoare după îndeplinirea procedurilor interne de ratificare acordurile cu Republica Turcia şi Republica Belarus, care prevăd aceleaşi garanţii pentru lucrătorii şi pensionarii migranţi.

 

În cinci ani de 10 ori

Totodată în ultimii cinci ani numărul pensionarilor care domiciliază peste hotare şi primesc pensia din Republica Moldova a crescut de 10 ori. Acest fapt se datorează atât sporirii numărului statelor cu care Moldova a încheiat acorduri în domeniul securităţii sociale, cât şi intensificării proceselor migratorii la nivel european, susţine CNAS. Astfel, dacă la sfârşitul anului 2014, cînd erau în vigoare doar nouă acorduri de securitate socială, au fost stabilite pensii unui număr de 62 de persoane, apoi în luna octombrie 2019 numărul acestora a atins cifra de 650. Doar din luna martie a anului curent au fost stabilite 70 pensii persoanelor care locuiesc în Germania. Actualmente, CNAS aplică 12 acorduri în domeniul securităţii sociale cu Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Estonia, Germania, Lituania, Luxemburg, Polonia, Portugalia, România şi Ungaria. Acordurile bazate pe principii europene de proporţionalitate stipulează procedurile privind achitarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat precum şi acordarea de pensii şi alte prestaţii cetăţenilor statelor contractante.

 

Pachetul standard de prestaţii sociale

Pachetul standard de prestaţii sociale prevăzute de toate acordurile menţionate include: pensiile pentru limita de vîrstă, pentru dizabilitate cauzată de afecţiuni generale şi de urmaş, pensiile şi indemnizaţiile de dizabilitate în urma accidentelor de muncă sau cauzată de boli profesionale, care se achită beneficiarului la locul de domiciliu, în valuta statului respectiv. Prin urmare fiecare stat îşi asumă responsabilitate în sensul stabilirii şi achitării pensiei pentru stagiul de cotizare realizat în conformitate cu legislaţia propriului stat. Persoana poate beneficia de o pensie din partea statului unde a lucrat legal, adică să-şi exercite în deplină măsură drepturile sale de pensie, indiferent de locul unde va domicilia în viitor. Procedura de totalizare a perioadelor de asigurare reglementată prin acordurile internaţionale, permite cetăţenilor Republicii Moldova, care au lucrat legal în alte state, însă nu dispun de stagiul minim de cotizare de 15 ani realizaţi în statul nostru, să obţină dreptul la pensie, calculată proporţional perioadelor de contribuţie în Moldova dar nu dreptul la alocaţie socială. Pe parcursul ultimilor 2 ani, CNAS a confirmat stagiul de cotizare realizat în Republica Moldova pentru un număr de peste 2000 de persoane asigurate, plecate în alte state contractante, precum şi peste 60 de certificate privind legislaţia aplicabilă au fost eliberate persoanelor asigurate, care au fost detaşate la lucru legal pe teritoriul altui stat.

 

Distribuie

Lasă un răspuns