Peste 3000 de râuri poluate. Cum oprim dezastrul?

Gunoişte spontană pe versantul Răutului lângă satul Bobuleşti, raionul Floreşti

În Republica Moldova nu există localitate prin care să nu susure un râuleţ, pârăiaş sau izvor. Din păcate, multe dintre aceste fire de apă au ajuns a fi puternic poluate şi transformate în canale pentru deşeuri.

 

Cauzele poluării apei

Există o serie de cauze ale poluării surselor de apă de suprafață. Dacă am face un top al acestora, cu siguranță, depozitarea deșeurilor și reziduurilor menajere şi organice pe maluri sau în apropierea sursei de apă ar ocupa locul întâi în motivele degradării calității apei.

Iată și alte cauze, deloc de neglijat, ale poluării apelor:

 • Pesticidele şi ierbicidele utilizate în lucrările agricole, care ajung în sol fiind spălate de apa de ploaie sau prin preluc-rarea terenului în zona de protecţie a râului;
 • Îngrăşămintele chimice şi alte scurgeri de la combinatele/complexele zootehnice;
 • Scurgeri accidentale reziduale provenite de la diverse fabrici, dar şi deversări intenționate a unor poluanţi;
 • Depunerile de poluanţi din atmosferă cauzate de ploile acide;
 • Deșeurile toxice, radioactive, medicamentoase.

 

Consecințele poluării

Poluarea apei, care este, în mod inerent, legată de activitatea umană, poate avea consecințe grave asupra sănătății oamenilor şi funcţionării ecosistemului acvatic.

Apa intoxicată este factorul principal al îmbolnăvirii oamenilor și a comunităților din zonele poluate. De la contaminarea mediului acvatic, are loc și intoxicarea florei și faunei acvatice, precum și distrugerea sistemului de reproducere a organismelor naturii.

Apa poluată determină contaminarea bacteriologică sau poluarea chimică şi radioactivă a legumelor, fructelor și zarzavaturilor care sunt irigate cu apa poluată, așa cum este cea din toate râurile mici ale Republicii Moldova.

O apă poluată își schimbă PH-ul, duritatea și este mai puțin oxigenată. În mod evident, consumul apei poluate duce la contaminarea organismului uman cu diverse boli infecțioase.

 

Prevenirea poluării resurselor acvatice

În condițiile când fiecare picătură de apă este neprețuit de scumpă, prevenirea poluării apei trebuie să fie dezideratul principal al tuturor actorilor sociali.

Vă propunem o listă cu măsuri pentru prevenirea poluării, care poate fi extinsă conform specificului local:

 • Crearea şi îngrijirea fâşiilor riverane de protecţie a apelor, împădurirea malurilor;
 • Restabilirea zonelor umede pe cursul râurilor mici şi mari;
 • Monitorizarea regimului hidrologic ca barometru pentru calitatea și cantitatea apei;
 • Construcţia şi reabilitarea infrastructurii în domeniul colectării și epurării apelor uzate din localităţile rurale şi urbane;
 • Conservarea şi tamponarea fântânilor arteziene abandonate şi nefolosite;
 • Strămutarea depozitelor de fertilizanți din zonele de protecție a apelor;
 • Interzicerea aruncării și depozitării deşeurilor pe malurile sau în albiile râurilor, descurajarea răufăcătorilor prin amenzi şi penalităţi;
 • Respectarea conceptului protecției și utilizării durabile a apelor, astfel încât acestea să nu fie epuizate sau să nu ajungă la un prag critic;
 • Implicarea populației în luarea deciziilor privind protecția și utilizarea apelor din râuri și fluvii, dar și a mediului înconjurător în general;
 • Organizarea activităţilor de informare și educare a populației privind riscurile de poluare a apelor cu produse de uz fitosanitar, detergenţi, deşeuri, efectele acute şi cronice şi riscurile pentru sănătate şi mediu.

Un mediu sănătos poate fi asigurat doar dacă prevenim şi neutralizăm orice sursă de poluare.

Se interzice deversarea, introducerea de poluanţi într-un corp de apă de suprafaţă, într-un corp de apă subterană, în terenurile fondului de apă sau în terenurile din care este posibilă scurgerea într-un corp de apă de suprafaţă sau într-un corp de apă subterană.

Articolul 34 din Legea Apelor nr. 272 din 23.12.2011

 

Lilia Curchi

Articol realizat în cadrul proiectului Managementul integrat al resurselor de apă în Republica Moldova – pentru o dezvoltare durabilă şi populaţie sănătoasă, elaborat de Mișcarea Ecologistă din Moldova, în cadrul Programului de Suport (granturi) destinate ONG‐urilor de mediu în domeniul managementului integrat al resurselor de apă, administrat de Agenția Apele Moldovei, ca parte a Proiectului Consolidarea cadrului instituțional în sectorul de apă și sanitație din Republica Moldova (Faza 01), finanțat de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) și Agenția Austriacă pentru Dezvoltare (ADA).

 

 

 

Distribuie

Lasă un răspuns