Pensionarea anticipată a fost anulată pentru că erau discriminate femeile

Am auzit că de anul acesta bărbaţii nu mai pot să iasă la pensie înainte de a atinge vârsta deplină de pensionare. Este adevărat sau nu? Atâta tararam s-a făcut anul trecut la această temă şi acum dau înapoi. Eu peste o lună împlinesc 60 de ani, am 41 de ani sta­giu de muncă şi speram la o pensie bunişoară ca să ies cumva din nevoile cauzate şi de sănătatea şubredă. Dar se vede că n-am noroc…

Într-adevăr, la pro­pune re a Mini s t e ru­lui Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Gu­venul a anulat din Legea privind sistemul public de pensii prevederea privind dreptul la pensionarea anticipată a persoanelor care au împlinit 60 de ani şi au un stagiu complet de cotizare de 33 de ani şi 6 luni. După cum a relatat pentru un post de radio şefa Direcției Politici de Asigurări Sociale a Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției So­ciale, Diana Cebotaru pensionarea anticipată, care a fost în vigoare timp de un an, a fost anulată pe 5 ianuarie 2018, pentru că, potrivit autorităților, această procedură era dis­criminatorie. În perioada ianuarie – decembrie 2017, bărbaţii care aveau stagiul complet de cotizare se puteau pensiona la 60 de ani, cu trei ani mai înainte de atingerea vârstei standard de pensionare. În 2017 de acest drept au beneficiat peste 8200 de bărbați, femeile fiind dezavantajate din acest punct de vedere. Potrivit legii, femeile ar fi urmat să corespundă acestor cerințe abia în anul 2022.

În opinia vicepre-ședintelui Confederației Naționale a Sindicatelor, Sergiu Sainciuc, expusă pentru aceeaşi sursă de informare, autoritățile ar fi trebuit mai întâi să ela­boreze un nou mecanism echitabil de pensionare anticipată și abia după asta să-l anuleze pe cel existent.

„Evident că trebuia să fie verificat foarte minuțios care va fi im­pactul, câte persoane vor beneficia, care vor fi cos­turile. Cert este că trebuia, în paralel, să fie elaborat un mecanism alternativ, un mecanism nou de co­ordonare a acestei pensii anticipate și ulterior să fie anulat mecanismul stabilit prin Legea nr. 290. Însă, s-a procedat cu totul invers”, a opinat Sergiu Sainciuc.

În legea care anulează pensionarea anticipată este stipulat că, în termen de trei luni, Guvernul va prezenta Parlamen­tului propuneri privind modificarea Legii privind sistemul public de pensii femeilor și bărbaților în egală măsură.

În 2018, vârsta de pensionare pentru bărbați crește până la 62 de ani și 8 luni, iar pentru femei – până la 58 de ani.

V.Bârcă or. Şoldăneşti

Distribuie

Lasă un răspuns