Parlamentul a votat: Examenele naționale de absolvire a programelor de studii în învățământul general, anulate

Parlamentul a aprobat proiectul de lege care prevede anularea examenelor naționale de absolvire a programelor de studii în învățământul general din acest an. Potrivit ministrului Educației, Igor Șarov, diplomele care vor fi eliberate vor fi recunoscute internațional, la fel cum a fost și în anii precedenți, relatează unimedia.info.

„Prin derogare de la prevederile art. 29 alin. (5) și art. 31 alin. (8) și (11) din Codul educației al Republicii Moldova nr.152/2014, în vederea prevenirii riscului de îmbolnăvire cu Covid-19 și în scopul asigurării securității, protecției vieții și sănătății absolvenților programelor de studii în învățământul general, sesiunea 2020:

(1) Se anulează organizarea și desfășurarea examenelor naționale de absolvire a programelor de studii în învățământul general, sesiunea de examene 2020.

(2) Se eliberează certificatul de studii gimnaziale pentru elevii care finalizează în acest an de studii clasa a IX-a cu medii anuale la disciplinele școlare și media generală mai mari sau egale cu „5” (cinci), cu calcularea notelor pentru probele de examen în baza notelor obținute pe parcursul claselor VII-IX. Notele pentru probele de examen reprezintă media aritmetică, cu rotunjire până la întreg, a mediilor anuale obținute de elevi pe parcursul claselor VII-IX la disciplinele respective.

(3) Se eliberează diploma de bacalaureat, care conferă dreptul de admitere în învățământul superior şi în învățământul profesional tehnic postsecundar nonterțiar, pentru elevii care s-au înscris, în termenele stabilite, pentru a susține examenul în sesiunea 2020 și finalizează în acest an de studii clasa a XII-a de liceu sau programa de liceu în instituțiile de învățământ profesional tehnic postsecundar cu medii anuale la disciplinele școlare și media generală mai mari sau egale cu „5” (cinci), cu calcularea notelor pentru probele de examen de bacalaureat în baza notelor obținute pe parcursul claselor de liceu/anilor de studii I-III în învățământul profesional tehnic postsecundar. Notele pentru probele de examen reprezintă media aritmetică, cu rotunjire până la întreg, a mediilor anuale obținute de elevi pe parcursul claselor X-XII/anilor de studii I-III în învățământul profesional tehnic postsecundar la disciplinele respective.

(4) Elevii din clasele a IX-a, a XII-a și cei care au finalizat programa de liceu în instituțiile de învățământ profesional tehnic postsecundar care nu reușesc să finalizeze acest an de studii cu medii anuale la disciplinele școlare și media generală mai mari sau egale cu „5” (cinci), restanțierii din anii precedenți, persoanele care au finalizat programa de liceu în instituțiile de învățământ superior, care s-au înscris pentru a susține examenul în sesiunea de examene 2020 și persoanele care au solicitat susținerea examenului de bacalaureat în regim de externat vor putea susține examenul în următoarea sesiune, în condiţiile stabilite de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării”, se menționează în proiectul de lege.

Totodată, peste 1.300 de elevi vor obține nota 10 din oficiu, la limba străină la sesiunea de BAC din acest an. Absolvenții în cauză au susținut, pe parcursul învățământului general, examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine.

Distribuie

Lasă un răspuns