O problemă actuală: gestionarea patrimoniului public

În cadrul Cafenelei Publice din 30 ianuarie c. participanții la proiectul „Transparența și responsabilitatea autorităților publice prin activități comune ale mass-media și ONG-urilor locale/regionale”, implementat de către AO ADR „Habitat” și săptămânalul CUVÂNTUL au discutat despre gestionarea patrimoniului Primăriei Rezina.

 

Valeriu Rusu, directorul AO Agenţia de Dezvoltare Rurală „Habitat” s-a oprit detaliat la sistemul de calificare a activelor, matricea de evaluare a proprietăților, calcularea costurilor patrimoniului public. S-a vorbit despre metodele de inventariere a patrimoniului public, impactul gestionării lui asupra procesului bugetar. Participanții la întrunire au discutat și despre prevederile Codului civil al R. Moldova privitor la divizarea și atribuirea bunurilor la domeniile privat și cel public, dobândirea dreptului de proprietate asup-ra bunurilor, cât și despre regimul juridic al bunurilor.

Potrivit primarului oraşului Simion Tatarov, gestionarea corectă și competentă a proprietății publice creează condiții favorabile de dezvoltare economică, socială și culturală pentru toată comunitatea, duce la prosperarea întregii societăți. Una din principalele metode de gestionare a proprietății publice municipale din domeniul privat este înstrăinarea acesteia (vânzare-cumpărare), care creează multe zone de conflict și situații de tensiune, a mai spus dl S. Tatarov.

La compartimentul „exercițiu practic” par-ticipanții au format două grupuri-ateliere, care au avut sarcina de a descrie diferite situații concrete din activitatea funcționarilor primăriei privitor la gestionarea patrimoniului oraşului. După ce au fost trecute în revistă actele normative și legislative privitor la administrarea și gestionarea proprietății municipale, discuții aprinse s-au declanşat despre importanța înregistrării bunurilor proprietate publică în Registrul de Stat, cerință deseori ignorată de unele primării și care duce la consecințe nedorite.  Bunurile domeniului public în mod obligatoriu trebuie să fie luate la evidență contabilă, iar în termenele stabilite de legislație să fie supuse inventarierii.

S-a vorbit și despre metodele de administrare a proprietății municipale mai des utilizate de către APL Rezina, cum ar fi metoda de administrare directă,  exprimată prin constituirea întreprinderilor municipale având capital integral din patrimoniul public și metoda indirectă de gestionare a patrimoniului public, cum ar fi darea acestuia în comodat, arendă, locațiune, concesiune, etc. Participanții la întrunire au propus primarului să urgenteze delimitarea terenurilor publice aferente unor instituții de stat, care la moment se află în gestiunea administrației orășenești. Or, Legea privind descentralizarea clar stipulează că patrimoniul unității administrativ-teritoriale se delimitează și se separă de patrimoniul statului.

La fel s-a reiterat că toate achizițiile publice, toate exercițiile de administrare indirectă a bunurilor din domeniul privat să se expună la licitații publice, procesele fiind cât mai transparente. Participanţii la cafenea au ajuns la concluzia: numai prin asigurarea unei transparențe reale a activității privind gestionarea patrimoniului public, autoritățile publice pot evita actele de corupție, spori eficienţa utilizării averii localităţii, iar odată cu aceasta și majorarea numărului locurilor de muncă și a bazei impozabile.

 

 

Ion Perciun         

 

 

Source: cuvintul.md

Distribuie

Lasă un răspuns