O conferință internațională a managerilor școlari la Orhei

Manageri școlari din 3 țări (România, Ucraina, Moldova) şi 3 raioane (Orhei, Telenești, Ungheni) și-au dat întâlnire la Orhei pe 9 martie c., la Conferința Internațională a cadrelor de conducere (din învățământul general) cu genericul: “Evaluarea internă – premiză a sporirii calității în școala prietenoasă copilului”.

A fost ideea colaboratorilor Direcției Generale Educație Orhei, susținuți de președintele raionului Tudor Golub, prezent la deschiderea Conferinței (primul din dreapta) împreună cu vicepremierul Iurie Leancă.

În cadrul Conferinţei s-a realizat un relevant schimb de experiență între managerii școlari (de nivelul I, II) din Hliboca, regiunea Cernăuți, Ucraina (Adâncata, că mai mult îmi place să-i spun pe numele propriu, nu cel schimonosit de sovietici), din România (Iași, Vaslui, Neamț) și Republica Moldova (raioanele Orhei, Ungheni, Telenești).

Printre formatori enumărăm pe Liliana Romaniuc, președinta Asociației Române de Literație, România, Geanina Spiriduș, Şcoala „Ion Creangă”, Bacău, România, membră a Corpului Național de Experți în Managementul Educației, Ecaterina Moga, doctoră în psihologie, ambasadoare a educației de calitate, Lucia Argint, doctoră în istorie, formatoare națională AGIoMD, Maria Chișlaru, directoarea LT „Ion Luca Caragiale”, Orhei, Nina Mândru, învățătoare, președinta Asociației Generale a Învățătorilor, sucursala Orhei, ș.a.

Conferința și-a desfășurat lucrările în două sesiuni. Prima a fost dominată de comunicările consistente, relevante ale oaspeților din România şi formatorilor naționali. În a doua sesiune, găzduită de Liceul Teoretic ”I.L.Caragiale” din Orhei, au continuat dezbaterile în patru ateliere de lucru.

Evenimentul a culminat cu evoluția artistică a elevilor din Liceul Teoretic ”I.L.Caragiale”. Prezența elevilor a fost simțită pe tot parcursul zilei: în costume naționale, aceștia au oferit oaspeților  mărțișoare, hulubași de pâine, alte mici suvenire confecționate chiar de ei, numere artistice…

La finalul evenimentului gazda Silvia Mustovici, șefa Direcţiei Generale Educaţie Orhei, a înmânat formatoarelor locale și internaționale diplome de gratitudine pentru contribuția substanțială și asigurarea succesului Conferinței, exprimat în obiectivul ei de bază: unirea (prin cultură și educație), stabilirea unui parteneriat viabil întru realizarea idealului educațional: elevi capabili să construiască o lume, în care să se înmulțească BINELE, FRUMOSUL, SACRUL, ADEVĂRUL…

Maria Vleju, șefă-adjunctă a DGE Telenești

Distribuie

Lasă un răspuns