Numărul șomerilor s-a micșorat

Potrivit informației dnei Ana Negură, șefa Agenției pentru Ocuparea Forței de Muncă a raionului Rezina, la începutul anului 2016 la oficiul rezinean erau înregistrați 548 de șomeri. Dintre aceștia 253 de persoane (55%) erau femei. Marea majoritate a șomerilor înregistrați – 443 de persoane (81%) – locuiau în mediul rural. Pe parcursul anului 2016  la agenție s-au adresat și au fost înregistrate încă 969 de persoane în căutarea unui loc de muncă,  din care 280 de tinere cu vârsta cuprinsă între 16 și 29 de ani.

În rezultatul măsurilor întreprinse de către angajații agenției, în anul ce a expirat 421 de șomeri au fost plasați în câmpul muncii. Alți 574 de șomeri au fost radiați de la evidență în baza diferitor motive, cum ar fi: refuz de a accepta locul de muncă propus, pensionare, angajare independentă, acordare a concediului de maternitate, pierderea legăturii cu agenția, etc.

Astfel, la sfârșitul anului 2016 numărul șomerilor înregistrați la oficiu constituia 522 de persoane sau cu 26 de șomeri mai puțin.

Dna A. Negură a mai relatat, că pe parcursul anului ce a expirat, din șomerii înregistrați 109 persoane au beneficiat de ajutoare de șomaj, mărimea medie a acestora fiind de 1233 lei/lunar. De asemenea ajutoare se bucură persoanele care au pierdut locul de muncă în urma reducerii statelor de personal, lichidării unității, expirării contractului de muncă și demisionării. Ajutoarele în cauză se alocă în dependență de stagiul de cotizare, pe un termen de la 6 până la 12 lini.

La fel, în anul trecut alți 54 de șomeri au mai beneficiat de alocație de integrare sau reintegrare profesională, mărimea căreia diferă de la an la an și care pentru 2016 a constituit 691 lei/lunar. Aceste alocații se acordă mamelor cu copii de la 1,5 până la 6,0 ani; persoanelor eliberate din detenție; demobilizaților care și-au satisfăcut serviciul militar în termen. În această categorie mamele alcătuiesc 80%.

Pe parcursul lunii ianuarie c. agenția deja a înregistrat 131 de șomeri, dintre care 49 sau 37% sunt femei, a mai spus dna Ana Negură.  

Ion Perciun

 

 

Source: cuvintul.md

Distribuie

Lasă un răspuns