Noi transferuri în bugetul raional cu destinaţie socială

Bugetul raionului Rezina, aprobat în decembrie 2019 în mărime de 155,43 mil. lei, a fost recent corelat de Consiliul Raional în conformitate cu modificările efectuate în Bugetul de stat al R. Moldova, astfel majorându-se până la 157, 227 mil. lei.

 Cea mai mare parte din suma nou transferată – 1409 milioane, este din Fondul de susţinere socială a populaţiei şi este destinată pentru sfera respectivă. De exemplu, cu începere de la 1 iulie 2020, serviciul Asistenţă Personală a Direcţiei Asistenţă Socială şi Protecţia Familiei se va suplimenta cu 55 de unităţi de asistenţi personali.

 Bani pentru instituţiile medicale antrenate în combaterea Covid-19

Consiliul Raional Rezina a alocat din fondul său de rezervă 64961 lei în scopul implementării măsurilor de prevenire și control a infecției cu Covid-19, inclusiv 44607 pentru Spitalul Raional şi 20354 lei pentru Centrul de Sănătate Cinișeuți.

Amintim că anterior, în acelaşi scop, în baza unor decizii ale Comisiei raionale pentru situaţii excepţionale, instituţiile medicale din raion au beneficiat din fondul de rezervă al Consiliului Raional de diferite sume şi anume: Spitalul raional Rezina – 80000 lei, Centrul de Sănătate Rezina – 60000, Centrul de Sănătate Mateuți – 7660 lei, Centrul de Sănătate Pripiceni-Răzeși – 12000 lei, Centrul de Sănătate Cinișeuți – 7300 lei şi Centrul de Sănătate Ignăței – 15000 lei.

Deciziile de acordare a acestor suporturi financiare au fost votate de consilieri unanim. Mai mult, consili-erul din partea Platformei DA Vasile Grigor a propus colegilor să convoace o şedinţă extraordinară pe câteva probleme actuale, inclusiv starea instituţiilor medicale din raion privind prevenirea şi combaterea coronavirusului şi măsurile de îmbunătăţire a acesteia.

 Alocaţii pentru îmbunătăţirea condiţiilor sanitare în instituţiile de educaţie

În urma executării bugetului raional pentru a. 2019, soldul de mijloace disponibile pentru cheltuieli în bugetul pentru a. 2020 s-a majorat cu 375890 lei.

Decizia Consiliului Raional privind modificarea respectivă a bugetului adoptată în sesiunea extraordinară din 25 mai c. vizează şi un şir de noi alocări de finanţe  instituţiilor bugetare din raion. Cea mai mare parte din mijloacele alocate este destinată pentru instituţiile de educaţie. Gimnaziile Saharna Nouă, Pereni, Pripiceni-Răzeşi, LT „Ioan Sârbu” din Ignăţei vor primi sume între 299,7 şi 72,2 mii lei pentru reparaţia blocurilor sanitare, LT „Olimp” – 416 mii lei pentru achitarea contribuţiei la proiectul de reparaţie a acoperişului instituţiei, Gimnaziul Echimăuţi şi Gimnaziul Sârcova – câte 235 mii pentru reparaţia cantinelor, iar LT „Ioan Sârbu” din Ignăţei şi  Gimnaziul Meşeni –  48,9 mii şi respectiv 40 mii lei  pentru dotarea cantinelor  cu utilajul necesar. Şi Gimnaziului Solonceni i-au fost alocaţi 210 mii lei pentru reparaţia cantinei şi a faţadei clădirii, iar Primăriei Mateuţi – 600 mii lei pentru achitarea contribuţiei la proiectul de reparaţie a Casei de cultură.

Pentru prima dată în ultimii ani, unii consilieri au abordat problema lipsei la momentul examinării unor proiecte de decizii a actelor confirmative respective (devize de cheltuieli, caiete de sarcini), lucru de altfel stipulat în actele normative privind cheltuirea banilor publici, dar care mulţi ani a fost neglijat de autorităţile raionale din Rezina. Chiar şi în cazul unor proiecte de zeci de milioane de lei.

Prin aceeaşi decizie a fost majorată cu 96 mii lei partea de venituri transfe-rate de la bugetul de stat care au fost alocaţi Aparatului preşedintelui pentru a fi repartizaţi lucrătorilor medicali infectaţi la locul de muncă cu Covid-19.

Tudor Iaşcenco

 

Distribuie

Lasă un răspuns