Nereguli financiare de zeci de milioane de lei la Primăria Orhei

Curtea de Conturi a examinat auditul asupra rapoartelor financiare ale municipiului Orhei în anii 2015-2017. La şedinţă au fost prezenţi viceprimarii Reghina Apostolova, Marina Cravcenco, Valerian Cristea, juriştii şi alţi specialişti, dar nu şi primarul Ilan Şor.

După cum se menţionează într-un comunicat de la şedinţa în cauză, auditul a avut drept scop să verifice dacă acţiunile administraţiei publice şi situaţia din municipiu sunt conforme legislaţiei în vigoare, cadrului financiar aplicabil.

Echipa de audit a constatat o mulţime de nereguli, ajungând la concluzia că situaţia în muncipiul Orhei este problematică, rapoartele administraţiei municipiului Orhei nu prezintă o imagine corectă și fidelă a situaţiilor  financiare din teritoriu. Astfel, s-a stabilit că administraţia municipiului nu a contabilizat: valoarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente sistemului public de alimentare cu apă și de canalizare cu valoarea de 116,52 mil. lei; terenuri cu suprafața de 929,93 ha, estimate de audit la circa 716,57 mil. lei; 7 apartamente neprivatizate; nejustificat a excus din evidența contabilă 2 terenuri cu suprafaţa de 0,54 ha, date în gestiune economică întreprinderii municipale etc.

Totodată, auditul a stabilit, că în perioada anilor 2015 – 2017, s-a admis acordarea neconformă conducătorilor instituțiilor de învățământ extrașcolar a sporului pentru grad didactic, la alimentația copiilor în grădinițe nu au fost aplicate corect prevederile cadrului normativ privind limitele normelor financiare de cheltuieli și a admis în anul 2017, în raport cu transferurile primite de la bugetul de stat și cu cheltuielile efective, încasarea suplimentară a taxei părintești pentru întreținere la grădiniță în sumă totală de 0,30 mil. lei; nu a asigurat respectarea normei în vigoare pentru alimentația copiilor în instituțiile de învățământ preșcolar, aceasta fiind diminuată și variind de la 16 lei/zi până la 20 de lei/zi pentru un copil în loc de 21 lei/zi.

Mai mult, banii din fondul de rezervă al municipiului Orhei deseori ajung la persoane care nu sunt deloc nevoiaşe, ci au o stare materială destul de bună. Astfel, din numărul total de 579 de beneficiari testaţi (în 2017 – 360 şi în 2016 – 219 ) fiecare a cincea persoană, care a fost ajutată cu bani publici, s-a dovedit a fi destul de înavuţită. 97 de persoane (în 2017 – 49, în 2016 – 47) au primit pe nedrept zeci de mii de lei. Iar 15 persoane la momentul solicitării ajutorului bănesc aveau întreţinere pe viaţă în baza contractelor prin care şi-au înstrăinat imobilele.

Recent www.radioorhei menționa că şi în noiembrie curent Primăria Orhei a oferit unor persoane ajutoare financiare în sumă totală de 70 000 lei. Sursa citată precizează că a solicitat informaţii despre ajutoarele materiale acordate prin dispoziţiile primarului ori a viceprimarilor în ultimii 3 ani, dar nu a primit niciun răspuns.

Reprezentanţii administraţiei municipiului Orhei în fond au căzut de acord cu raportul Curţii de Conturi.

 

Distribuie

Lasă un răspuns