Munca suplimentară şi pauza de masă

În ultimul timp la Inspecţia Teritorială de Muncă Orhei parvin plângeri privind munca suplimentară şi pauza de masă. Mulţi conducători de unităţi, pentru a mai economisi, încearcă de a nu ţine evidenţa muncii suplimentare şi a nu acorda pauze de masă. Astfel, în mod flagrant încalcă drepturile salariaţilor.

Legislaţia muncii (art.104 din Codul muncii) prevede modul de utilizare a muncii suplimentare. Muncă suplimentară se consideră munca prestată în afara duratei normale a timpului de muncă prevăzută de art.95 alin.(2), de art. 96 alin.(2)-(4), de art.98 alin.(3) şi de art.99 alin.(1) din Codul muncii al Republicii Moldova.

Salariaţii trebuie să cunoască, iar angajaţii – să respecte prevederile legale de atragere la muncă suplimentară. Această acţiune poate fi dispusă numai de către conducătorul unităţii.

Legislaţia în vigoare – art.104 alin.(2)-(3) din Codul muncii, – prevede artagerea la muncă suplimentară cu şi fără, după caz, acordul salariaţilor, iar în unele cazuri e necesar şi acordul reprezentanţilor salariaţilor.

Atragerea la muncă suplimentară se efectuează în temeiul ordinului motivat al angajatorului, care se aduce la cunoştinţa salariaţilor sub semnătură.

Ar fi bine ca angajatorul să cunoască şi să utilizeze în activitatea de zi cu zi cazurile de limitare a muncii suplimentare (art.105 din Codul muncii), fiincă se admit abateri care duc la apariţia unor litigii nedorite pentru părţile raporturilor de muncă.

Să ne referim puţin şi la acordarea pauzei de masă.

Conform art.107 din Codul muncii, în cadrul programului zilnic de muncă salariatului trebuie să i se acorde o pauză de masă de cel puţin 30 de minute. Durata concretă a pauzei de masă şi timpul acordării acesteia se stabileşte după caz în contractul colectiv de muncă şi regulamentul intern al unităţii.

Pauzele de masă, cu unele excepţii, nu se includ în timpul de muncă.

În temeiul art.121 din Convenţia colectivă (nivel naţional) nr.2 de la 09.07.2004 „Timpul de muncă şi timpul de odihnă” unităţile cu flux continuu a căror oprire nu este posibilă în legătură cu condiţiile tehnice de producţie (cuptoare şi furnale deschise, staţiile de pompare etc.) sau ca urmare a necesităţii deservirii continue a populaţiei (termocentrale, transportul, instituţiile medico-sanitare etc.) durata pauzei de masă se va include în timpul de muncă.

Stimaţi factori de decizie din unităţi şi salariaţi! Fiţi atenţi la buchia Legii în procesul negocierii condiţiilor raporturilor de muncă.

Mihail Taşnic, inspector de muncă  

 

Distribuie

Lasă un răspuns