Motivele de îngrijorare ale Centrului de Sănătate Publică Rezina

                                                            În raionul Rezina sunt 28 de surse subterane de alimentare cu apă potabilă, 18 apeducte comunale. Dar o mare parte din populație foloseşte apă din cele 2520 de fântâni de mină. Calitatea apei potabile din fântânile de mină rămâne nesatisfăcătoare, cu devieri serioase de la nivelul admisibil atât la indicatorii chimici, cât și la cei microbiologici.

Potrivit directorului Centrului de Sănătate Publică Rezina, Valeriu Dodu, chiar dacă pe parcursul anului trecut 673 de fântâni de mină au fost dezinfectate, iar sondele arteziene au fost investigate semestrial, situaţia puţin s-a schimbat.

Drept urmare, după cum menționează dumnealui în raportul despre activitatea Centrului în a. 2016, morbiditatea populaţiei este la nivel îngrijorător. De exemplu, pe parcursul anului de referinţă, în 14 localități, au fost depistate 174 de cazuri de îmbolnăviri cu hepatita virală A. Cea mai gravă situaţie a fost înregistrată în satele Echimăuţi – 106 îmbolnăviri, Pripiceni-Răzeși – 29 de cazuri, Cuizăuca – 13 cazuri și orașul Rezina – 9 cazuri. 93 la sută din aceste cazuri vizează copii şi adolescenţi până la 18 ani, a concretizat dl Dodu, menţionând că măsurile întreprinse de lucrătorii din ocrotirea sănătăţii într-o oarecare măsură permit depăşirea situaţiilor de criză. Dar mult mai important este ca la asemenea situaţii să nu se ajungă, lucru posibil dacă populaţia ar respecta regulile sanitare şi ecologice.

V. Dodu s-a referit și la alte domenii de activitate ale Centrului, menționând că morbiditatea prin tuberculoză în raion în 2015 s-a redus comparativ cu anii precedenți, dar în 2016 a crescut din nou. La fel, în anul trecut a fost înregistrată o sporire a numărului îmbolnăvirilor cu SIDA, a intoxicațiilor și toxiinfecțiilor alimentare.

Referindu-se la măsurile administrative întreprinse de colaboratorii Centrului, directorul a precizat că în 2016 au fost aplicate doar 4 amenzi, de două ori mai puține ca în anul precedent, dar agenţii economici sancționaţi (o întreprindere industrială, una din domeniul alimentației publice și 2 din comerțul cu produse alimentare) au achitat 9800 lei față de 1500 în a. 2015.

Medicii epidemiologi Nicolae Bencheci și Mihail Stoian s-au referit la problemele existente în alimentația copiilor din instituțiile de educație, pericolul de răspândire a rabiei, căile de promovare a modului sănătos de viață. 

Iurie Pânzaru, director general al Centrului Național de Sănătate Publică, adjunct al medicului-șef sanitar de stat al R. Moldova, a propus ca Centrul din Rezina să înceapă evaluarea sanitar-epidemiologică a localităților. Pentru asta, personalul Centrului, în colaborare cu alte servicii cointeresate, s-ar putea deplasa pentru 10-15 zile în una din localitățile raionului pentru o examinare frontală a populației, ca mai apoi să fie făcute concluziile respective.

În imagine: Valeriu Dodu, directorul Centrului de Sănătate Publică Rezina, prezintă totalurile activităţii instituţiei în a. 2016.

 

Ion Perciun

 

 

 

Source: cuvintul.md

Distribuie

Lasă un răspuns