Modul de achitare a indemnizaţiei pentru creşterea copilului ar putea fi modificat

Procesul de stabilire, calculare şi plată a indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă ar putea fi modificat. De altfel, Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale propune, printr-un proiect publicat pentru consultări publice, modificarea şi a modului de acordare a indemnizaţiei lunare pentru creşterea copilului.

Prin intermediul unei Hotărâri de Guvern, MSMPS propune ca decizia cu privire la prelungirea perioadei de aflare în incapacitate temporară de muncă (începând cu a 120-a zi şi a cazului de prelungire a concediului medical peste 180 de zile) să fie luată de către medicul de familie, fără necesitatea avizului Consiliului Naţional pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă, rolul acestuia fiind – constatarea gradului de dizabilitate, conform legislaţiei în vigoare. La fel, indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de tuberculoză, SIDA, maladie oncologică se propun a fi stabilite, indiferent de durata stagiului de cotizare, reieşind din caracterul social al altor maladii.

Un aspect nou al proiectului constă în oferirea posibilităţii ca dreptul la indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului să fie realizat opţional, şi anume:

– de la data acordării concediului pentru îngrijirea copilului şi până la data împlinirii vârstei de 3 ani a acestuia, cu menţinerea schemei actuale de acordare şi plată a indemnizaţiei de creştere a copilului – în cuantum de 30 % din baza de calcul stabilită pentru fiecare an;

– de la data acordării concediului pentru îngrijirea copilului şi până la data împlinirii vârstei de 2 ani a acestuia, în cuantum de 60% – pentru primul an şi în cuantum de 30 % – pentru anul al doilea, din baza de calcul stabilită pentru fiecare an. La alegerea acestei opţiuni, pentru perioada după împlinirea vârstei de 2 ani – până la împlinirea vârstei de 3 ani, indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului nu se acordă. Scopul introducerii acestor opţiuni este promovarea măsurilor de dezvoltare a unor scheme motivaţionale şi de suport pentru părinţi, prin încurajarea revenirii acestora în câmpul muncii, iar obiectivul constă în concilierea vieţii de familie cu cea profesională în vederea asigurării implicării echitabile a părinţilor la creşterea şi educarea copiilor.  Totodată, în cazul în care mama sau tatăl copilului (beneficiari de indemnizaţie) se angajează ori îşi reia activitatea de muncă sau se eliberează înainte de expirarea concediului pentru îngrijirea copilului, plata indemnizaţiei lunare nu se suspendă până la expirarea acestui concediu, beneficiarul primind în acelaşi timp – indemnizaţia şi salariul.

Pentru definitivarea proiectului, Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale solicită expunerea de propuneri şi comentarii pe marginea acestuia.

 

Distribuie

Lasă un răspuns