Ministerul intenţionează să debirocratizeze asistența medicală primară

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a revizuit și perfecționat indicatorii de performanță în asistența medicală primară prin reducerea acestora de la 19 indicatori la 6, fapt ce va permite debirocratizarea asistenței medicale primare și eficientizarea acesteia, se menţionează într-un comunicat al instituţiei.

Astfel, medicii de familie vor îndeplini mai puține formulare, decât în prezent, ceea ce va contribui la utilizarea mai rațională a timpului planificat pentru consultație, la îmbunătățirea comunicării medic – pacient, la asigurarea unui acces echitabil şi la sporirea eficienţei şi calităţii serviciilor medicale prestate pacienților, se concretizează în comunicat.

Instituțiile medicale primare vor trebui să prezinte, trimestrial, îndeplinirea indicatorilor de performanță la următoarele categorii: prevenirea, depistarea precoce și supravegherea maladiilor cardiovasculare, diabetului zaharat, a stărilor precanceroase și a cancerului, tuberculozei, gravidele şi copiii.

Prin asta Ministerul urmăreşte îmbunătăţirea calităţii serviciilor medicale prestate, depistarea precoce a maladiilor, şcolarizarea şi supravegherea adecvată a pacienţilor cu maladii cronice în condiţii de ambulator.

Plata cu caracter stimulator pentru îndeplinirea indicatorilor de performanță constituie cel puțin 15% din salariul de bază al lucrătorului medical și se alocă în dependență de indicatorii realizați, mai menţionează Serviciul informare și comunicare cu mass-media al Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.

Foto simbol

Distribuie

Lasă un răspuns