Ministerul Educație nu dispune de Linie specializată anticorupție, aceasta fiind substituită cu „telefonul de încredere”, care este mai mult indisponibil.

MECC nu dispune de Linie specializată anticorupție, aceasta fiind substituită cu „telefonul de încredere”, care este mai mult indisponibil.

Astăzi în cadrul unei mese rotunde a fost prezentat raportul de monitorizare a planurilor sectoriale de acțiuni anticorupție în domeniul educației 2018-2020, de către Asociația Obștească „Părinți Solidari”. Conform raportului pentru semestrul I al anului 2019, a Planului sectorial anticorupție în domeniul educației, pe site-ul MECC nu este nici o mențiune referitor la aceasta activitate, deși ea este permanentă, cu verificarea anuală a indicatorilor de progres și cu enumerarea numărului de cazuri de fraudă denunțate. La fel ministerul Educației, Culturii și Cercetării nu dispune de Linie specializată anticorupție, aceasta fiind substituită cu „telefonul de încredere”, care este mai mult indisponibil și are o vizibilitatea redusă pe pagina web a ministerului.

De cele mai multe ori taxele informale sunt solicitate de către comitetele părintești, pedagogi și administrația instituției.

Conform unui sindaj efectuat de către asociația Obștească „Părinți Solidari”, la care au participat 620 de părinți, 115 elevi și studenți se atestă că în 54, 35 % taxele informale în instituțiile de învățământ se solicită de către comitetele de părinți. În 44 % sunt solicitate de părinți cu diferite inițiative ( schimbarea perdelelor, procurarea televizoarelor, mobilei etc.). În cazul a 27, 10 % și respectiv 24,68 %, respondenții au răspuns că taxele informale sunt solicitate de către pedagogi și managerii instituțiilor de învățământ. Circa 38% din părinți au menționat că donează benevol diferite taxe în școli și grădinițe. AO „Părinți Solidari” a înaintat către conducerea MECC două adresări oficiale, prin care s-a solicitat formarea unui grup de lucru comun pentru implementarea Planului sectorial în domeniul anticorupție însă, acest obiectiv nu a fost realizat deoarece MECC nu a oferit niciun răspuns la solicitarea înaintată.

La 29 august 2019, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, a emis ordinul nr.1074 „Cu privire la unele acțiuni de prevenire și combatere a fenomenului colectărilor plăților informale în sistemul educațional”, ordinul dat a fost emis cu o întârziere de un an în raport cu termenul de implementare prevăzut inițial. Până la data de 31.12.2019 nu au fost identificate informații privind crearea grupului interdepartamental pentru monitorizarea procesului și a modului de examinare a petițiilor în care sunt semnalate acte de corupție, susține Ala Revenco, cofondatoarea AO „Părinți Solidari”.

AO „Părinți Solidari” cere MECC-ului recunoașterea publică a fenomenului corupției din educație și lansarea unei campanii naționale de promovare a eticii și integrității în domeniul educațional

Asociația Obștească solicită ministerului Educației, Culturii și Cercetării recunoașterea publică a consecințelor negative și a amploarei fenomenului corupției din educație de către persoanele cheie din sistemul educațional (Ministru, Secretari de Stat, conducerea DGETS și DETS, manageri de instituții de învățământ), prin ieșirea în spațiul public cu mesaje anticorupție și promovarea comportamentului integru. La fel se solicită lansarea de către MECC a unei campanii naționale de promovare a eticii și integrității în domeniul educațional. În calitate de ambasadori ai campaniei să fie aleși oameni notorii, politicieni integri, elevi, părinți și cadre didactice. Campania să fie promovată pe mai multe canale de comunicare on-line, off-line, Radio și TV. Campania să conțină în prim plan modulul de informare a părinților, precum și activizarea elevilor/studenților în domeniul educației pentru integritate.

Sursa: jurnal.md

 

Distribuie

Lasă un răspuns