Mijloace petru achiziționarea echipamentului necesar pentru combaterea infecției COVID-19

Foto simbol.

După ce în şedinţa recent a ascultat informaţiile conducătorii Centrului de Sănătate Rezina, Centrului de Sănătate Publică Orhei, IP Rezina, Secţiei Situaţii Excepţionale privind situația epidemiologică cu COVID-19, Comisia raională pentru Situații Excepționale a decis să aloce

Centrului de Sănătate Pripiceni-Răzeși” 12000 lei, Centrului de Sănătate Cinișeuți 7300 lei şi

Centrului de Sănătate Ignăței 15000 lei. Aceste sume urmeazăsă fie utilizate petru achiziționarea echipamentului necesar pentru combaterea infecției COVID-19,

Comisia a atenţionat primarii-președinți ai comisiilor pentru situații excepționale locale, să asigure buna funcționare a punctelor de dirijare și celulelor de criză în componenţa cărora să includă neapărat și preoții parohi din localităţi.

În decizia Comisiei se mai menţionează că dispoziţiile Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova sunt obligatorii și executorii pentru conducătorii autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, instituţiilor publice, agenţii economici, precum şi pentru cetăţeni.

 

Reporter “C”

Distribuie

Lasă un răspuns