Măsuri de prevenire a incendiilor în perioada desfășurării alegerilor locale generale din 20 octombrie 2019

Responsabilitatea personală privind asigurarea apărării împotriva incendiilor, respectarea şi menţinerea la nivel a regimului antiincendiar în interiorul secțiilor de votare, precum şi de organizarea serviciului în cadrul secțiilor de votare o poartă preşedinţii secțiilor de votare respective.

Măsuri organizatorice pentru asigurarea apărării împotriva incendiilor

Salvatorii  recomandă petru desfășurarea alegerilor fără cazuri de incendii  sau alte situații de risc să se respecte unele reguli și norme de apărare împotriva incendiilor.

La fiecare secție de votare, înainte de a începe activitatea, prin ordinul conducătorului obiectivului trebuie să fie stabilit un regim antiincendiar corespunzător, asigurarea îndeplinirii prezentelor instrucţiuni, regulilor de apărare împotriva incendiilor, cerințelor reprezentanților serviciului de salvatori și pompieri, inclusiv:                                                                                                          – verificarea stării apeductului exterior şi interior de incendiu, reţelelor electrice, instalaţiilor automate de semnalizare şi stingere a incendiului, de protecţie contra fumului;                                                          –  asigurarea în stare bună de funcţionare cu mijloace de primă intervenţie pentru stingerea incendiilor;                                                                                                                                                    – instruirea sub semnătură privind măsurile de apărare împotriva incendiilor a membrilor secțiilor de votare şi a personalului, implicat în activitate;                                                                                  – determinarea şi amenajarea locurilor pentru fumat;                                                                                     – stabilirea modului de verificare şi închidere a încăperilor;                                                                              – asigurarea în stare bună de funcţionare cu mijloace de primă intervenţie pentru stingerea incendiilor.

Se interzice:

– instalarea cabinelor de votare, urnelor pentru buletine şi a meselor, amplasarea temporară a punctelor comerciale în căile de evacuare din încăperile şi clădirile Secției de votare;                                        – blocarea căilor de evacuare, accesul către mijloacele de stingere şi  telecomunicaţii,   dispozitivelor de deconectare a energiei electrice, precum închiderea uşilor de ieşire de rezervă în timpul desfăşurării măsurilor legate de alegeri;                                                                           – instalarea în cabinele de votare sau pe suprafeţele din interiorul sau exteriorul acestora a întrerupătoarelor şi prizelor de curent electric;                                                                                                  – atîrnarea corpurilor de iluminat pe firele de curent electric;                                                                        –  trasarea şi exploatarea reţelelor electrice temporare;                                                                                    – efectuarea lucrărilor cu foc deschis (sudare etc.) în încăperile Secțiilor de votare;                                             – utilizarea aparatelor electrice de încălzit nestandardizate, precum şi exploatarea aparatelor electrice de producţie industrială, ce nu-s dotate cu termoregulatoare;

Acţiunile în caz de incendiu

La izbucnirea incendiului, acţiunile membrilor Secției de votare, personalului, administraţiei obiectivului (clădirii), unde este amplasată Secția de votare, în primul rând trebuie orientate la asigurarea evacuării persoanelor. La depistarea incendiului sau a careva semne de ardere (emanarea fumului, miros de ardere, ridicării temperaturii etc.) este necesar:                                            – urgent de apelat despre acest fapt prin telefon la serviciul de pompieri 112;                                                     – până la sosirea subdiviziunilor de pompierilor de întreprins măsuri pentru evacuarea persoanelor, bunurilor materiale şi stingerea incendiului.

Conducătorul obiectivului (clădirii), preşedintele Secției de votare sau altă persoană responsabilă la locul incendiului este obligat:                                                                                                                  – de a dubla anunţul despre izbucnirea incendiului la serviciul de pompieri;                                                    – de a organiza de comun cu persoana de serviciu şi a personalului evacuarea persoanelor, buletinelor şi bunurilor materiale, precum şi întâmpinarea subdiviziunilor de pompieri sosiţi la incendiu;                                                                                                                                                              – de a verifica cuplarea sistemelor de protecţie antiincendiare (de înştiinţare a persoanelor despre incendiu, de stingere automată, de protecţie contra fumului);                                                                            – la necesitate de a deconecta energia electrică;                                                                                                  – de a opri toate lucrările în clădire, cu excepţia lucrărilor legate de lichidarea incendiului;                                         – de a evacua în afara limitelor zonei cu pericol toate persoanele, cu excepţia celor implicate la stingerea incendiului;                                                                                                                                                       – de a organiza conducerea generală a acţiunilor de stingere a incendiului pînă la sosirea subdiviziunilor de pompieri, asigurând respectarea prevederilor de securitate de către personal care participă la acţiunile de stingere a incendiului.

 

 

Distribuie

Lasă un răspuns