Lumină lină-n Ceruri… Hristos a Înviat

Lumini emană Cerul –

Sunt Clipele-nvierii,

Iar Tu prin ele, Doamne,

Speli pacostea trădării,

În Cer  şi-aici, pe Terra,

Din Veci fiind cu noi,

La bucurii, ispite

Şi-n Triste vremi de-Apoi…

Îndeosebi ispite aici au dominat:

Prin Opera Divină, cu-ntâiul Om Creat

Şi Binele, şi Răul prin el s-au conturat.

Căci rău-i pretutindeni –

ispite vin şi vin…

Prin “şarpele cu mărul” cel dulce –

pur pelin,

Din Rai, Adam şi Eva

sunt izgoniţi – destin!

Canon decis-a Domnul:

Din Humă-şi aibă pită!

Dar şi aicea Omul e dus iar în ispită:

-Ins bun-e-n căutare –

păcate-s cu duiumul,

Cel rău i-atotputernic –

creştini i-aduc uiumul.

Şi doar Htistos-Celestul,

cu-a lui de Sus menire,

Înalţă-n lume Rugă de Pace şi Iubire,

Cercând să-ndepărteze duh rău din Omenire.

Şi-atunci vicleanul Iuda,

cu Cel-de-pe-comoară,

30 de-arginţi sarută!

Şi pe Hristos: Să moară!

Tristeţe mare-n Ceruri şi-aicea, pe Pământ:

-Posibil, se destramă Cel Sacru Legământ?!

Dar cât se poate oare duh rău prea sus să fie?

Nu mai răbdă nici Domnul atâta blasfemie:

-De azi,Cel camuflat în sfânt cu aripioare,

În Hău-ntunecat să stea, mai la răcoare!

(Şi-acel vizat aici grăbit în Iad coboară.

Au,nu cumva acum şi el a dat-o-n bară?)

Şi iar Preamilostivul – Atoateiertător,

Din Veşnicii Putere – Stăpân şi Creator,

Spălă Păcatul Lumii prin Unicul său Fiu,

Ca Om – născut pe Terra

şi Domn în Ceruri-viu!

Popor creştin pe Terra exclamă ahtiat:

-Din morţi, urcat la ceruri, Htistos a Înviat!

Din Cer, prin voci de îngeri – ecou ne-ntârziat:

-Cu-Adevărat! Cu-Adevărat!

Hristos a Înviat!

Şi iar emană Cerul lumini în Zi de Paşte,

Adeverind Preasfânt misterul:

Hrustos din nou Se naşte.

Nicicând nu se destramă

Cel Sacru Legământ:

Hristos e viu în Ceruri

şi-aicea, pe Pământ!   

Ion Tudose, s.Ghiduleni

 

Hristos a Înviat!

Colind Pascal

De la mic și pân`la mare,

Lumea-ntreagă a-mbrăcat

Hainele de sărbătoare:

Domn` Iisus a înviat!

Lumea a ieșit din case

Pe pământul pătimit,

Urând vorbele miloase:

Doar un Paște fericit!

Fericită-i lumea noastră

Cu credința-n Dumnezeu.

Azi în limba cea măiastră

E cântat și Domnul meu!

Pace-n lume, pace-n țară

Noi cu toții ne-am urat,

Căci în Sfânta primăvară

Domn` Hristos a Înviat!

Ion Cuzuioc

Source: cuvintul.md

Distribuie

Lasă un răspuns