Litigiul dintre Consiliul Orăşenesc şi Primărie se aprofundează

După cum am relatat în ştirea “Consiliul Orăşenesc Rezina îşi revizuieşte propriile decizii”, publicată în CUVÂNTUL din 17 ianuarie c., vineri, la cererea a 9 consilieri, a fost convocată sesiunea extraordinară a CO Rezina. În agendă au fost incluse câteva chestiuni care vizau organele de conducere ale întreprinderilor municipale “Servicii Comunal-Locative” şi “Piaţa Comercială Rezina”.

La şedinţă au fost prezenţi toţi cei 23 de consileri aleşi. Dezbaterile pe proiectele de decizii propuse spre exa-minare au fost extrem de controversate. Mai mult, cei care nu au dorit să participe la votare ori au votat contra proiectelor propuse au insistat să fie nominalizaţi în deciziile respective.

Aşadar, mai întâi consi-lierii au modificat integral componenţele consiliilor de administrare şi comisiile de cenzori ale ambelor întreprinderi. Astfel, în locul foştilor membri ai consiliilor de administrare ale acestor întreprinderi Ghenadie Ciobanu, Ala Morari, Alexei Ciburciu, Raisa Vlas şi Mihai Fricățel au fost propuşi şi votaţi Serghei Bagrin, (președinte), Leonid Balan şi Ruslan Socol.

În comisiile de cenzori ale întreprinderilor date, pentru următorii doi ani, locurile Alei Iftodi, Ludmilei Lazari şi a lui Eugeniu Postu le-au ocupat Stepanida Druță, Luminiţa Moscovsciuc şi Alexandru Nicolai.

În ambele cazuri modificările au fost aprobate cu voturile a 13 consilieri din fracţiunile PSRM şi Blocului ACUM. Contra au votat consilierii din partea PPEM, PDM, PŞ şi un consilier independent, alt consilier independent n-a participat la votare.

Revenind la decizia Consiliului Orăşenesc din 5 iulie 2019 cu privire la selectarea și numirea în funcție a administratorului Întreprinderii Municipale “Servicii Comunial-Locative Rezina” și aprobarea contractului individual de muncă, fracţiunile PSRM şi Blocului ACUM au apreciat-o drept nulă pe motiv că ar fi fost votată doar de 9 consilieri din cei 19 prezenţi la şedinţă. Astfel, cu voturile a 13 consilieri s-a hotărât ca decizia respectivă să fie contestată în judecată şi au fost desemnate persoanele care vor apăra interesele Consiliului în instanţă; alocarea din buget a 15 mii de lei pentru acoperirea cheltuielilor de judecată; suspendarea din funcţie pe perioada examinării litigiului a administratorului întreprinderii, Gheorghe Gâncu; numirea pentru exercitarea temporară a funcţiei de administrator al ÎM “Servicii Comunal-Locative” a lui Mihail Cuţ; suspendarea din funcţia de manager al întreprinderii, fără a i se achita careva plăţi, a lui Ion Balan, recent restabilit prin dispoziţia primarului Simion Tatarov. Contra acestei decizii au votat consilierii Ion Ciorbă şi Vera Cernega, iar Petru Anghel, Ghenadie Cuzuioc, Margarita Burunsus, Adrian Nacu, Alexandru Vișnevschi, Alexandru Movileanu şi Dumitru Chirtocă n-au participat la votare.

Solicitat să comenteze deciziile adoptate de Consiliu, primarul Simion Tatarov a declarat că le consideră ilegale şi le va contesta în modul prevăzut de legislaţie.


Tudor Iaşcenco

Distribuie

Lasă un răspuns