Lipsa de vigilenţă şi sărăcia ne ard

Anual, 80% din incendiile care se produc în R. Moldova au loc în gospodăriile particulare ale cetăţenilor. Dintre acestea 20% se produc din cauza defecţiunilor sau exploatării incorecte a sobelor şi coşurilor de fum, respectiv 12% ca urmare a utilizării mijloacelor de încălzire defecte, improvizate sau nesupravegheate. 

Există câteva reguli elementare, pe care trebuie să le respectăm toţi în timpul sezonului de încălzire. Aşadar, nu folosiţi sobele cu crăpături, cu uşi defectate şi cu izolaţia termică insuficientă faţă de construcţiile din materiale combustibile (care pot să se aprindă). Nu folosiţi pentru aprinderea focului  gaz, ulei, morotină. Nu uscaţi pe sobe sau lângă ele haine, lemne, lucruri care pot lua foc. Nu lăsaţi focul aprins fără supraveghere sau pe seama copiilor. Nu utilizaţi canalele de ventilaţie drept coş de fum al sobei.

Cât priveşte aparatele electrice, conductoarele, cablurile, prizele, întrerupătoarele şi alte mijloace şi dispozitive electrice, acestea trebuie să fie doar de fabrică şi să nu fie deteriorate.

Serviciul salvatori şi pompieri recomandă cetăţenilor care utilizează la încălzirea locuinţelor sobe, aparate electrice de încălzire etc. să respecte următoarele reguli de apărare împotriva incendiilor:

• Sobele şi aparatele de încălzire urmează să fie controlate cu atenţie şi reparate.

• Sobele şi canalele de fum trebuie să fie în stare bună, fără crăpături.

• Să fie efectuată curăţirea canalului de fum, a coşului de fum de funingine, fiind ulterior văruite.

• Camera de ardere a sobelor trebuie să fie căptuşită cu cărămizi refractare.

• În partea din faţă a sobei, pe podea, să fie fixată o foaie de metal cu dimensiunile minime de 50 x 70 cm.

• Înainte de aprinderea focului în sobe şi instalaţii de gaze naturale faceţi ventilarea prealabilă a încăperii şi a sobei timp de 5-10 min, controlaţi cum trag aparatele şi aprindeţi arzătorul numai cu aprinzătorul.

• Dacă în încăpere se simte miros de gaz este necesar de întrerupt în mod urgent primirea lui, de aerisit încăperea prin deschiderea uşilor şi ferestrelor şi de chemat serviciul dispeceratului de avariere a întreprinderii furnizoare de gaze la tel. 904. Până la înlăturarea scurgerii se interzice aprinderea chibriturilor, fumatul, folosirea aparatelor electrice.

În cazul bătrânilor, famiilor aflate în situaţii de risc, autorităţile, rudele, organizaţiile de caritate trebuie să le ajute să-şi aducă în ordine sistemul de încălzire, pentru a evita nenorocirile.

Foto simbol: Pro TV

Vasile  Guţanu, inspector superior SAII Orhei, căpitan al s/s

 

 

Source: cuvintul.md

Distribuie

Lasă un răspuns