Lacunele cadrului legal și transparența insuficientă – probleme stabile ale controlului parlamentar și a procesului de angajare în serviciul public

Asociația Promo-LEX a lansat astăzi în cadrul unei conferințe de presă rapoartele anuale privind”Monitorizarea modului de realizare a controlului parlamentar în anul 2019” și ”Monitorizarea modului de ocupare și încetare a funcțiilor publice în anul 2019”.

Potrivit expertului Adrian Fetescu, autorul raportului ”Monitorizarea modului de realizare a controlului parlamentar în anul 2019”, în anul 2019 s-a atestat în continuare o stagnare în ceea ce privește activitatea legislativului pe dimensiunea controlului parlamentar. Majoritatea recomandărilor formulate la acest subiect în rapoartele de monitorizare pentru anii 2016 – 2018 nu au fost luate în considerare. Mai mult chiar, în anul 2019 așa și nu a mai fost definitivat procesul de consolidare a cadrului normativ și a instrumentelor de control parlamentar, deși încă în noiembrie 2018 a fost votat în prima lectură Proiectul Codului regulilor și procedurilor parlamentare.

Ca urmare a celor relatate în raportul privind controlul parlamentar pentru anul 2019, se impun următoarele constatări:

  •   Parlamentul, organele de lucru ale acestuia și deputații nu se folosesc pe deplin de pârghiile constituționale pentru exercitarea unui control parlamentar veritabil.
  •   Lipsește cadrul legal care ar permite sancționarea factorilor de decizie, inclusiv membrilor Guvernului care furnizează informații neveridice, incomplete sau eronate deputaților și comisiilor de anchetă.
  •   Lipsește descrierea clară în cadrul normativ a procedurilor de lucru, dar și a limitelor corespunzătoare de control parlamentar.
  •  Informația despre activitatea de control parlamentar este incompletă sau lipsește în totalitate de pe pagina web oficială a Parlamentului (www.parlament.md).

Cu referință la cel de-al doilea raport ”Monitorizarea modului de ocupare și încetare a funcțiilor publice în anul 2019” prezentat în cadrul aceleiași conferințe de presă, experta Mariana Kalughin, a subliniat cele mai importante constatări privind modul de ocupare și încetare a funcțiilor publice în anul 2019. În context, a menționat că a fost un an plin de provocări însă, lucrurile nu au evoluat esențial, comparativ cu anii 2016-2018:

 Principiile legalității, independenței, integrității și transparenței sunt garantate limitat. Calificativul „minim” prezentat în raport, este acordat din cauza eșecurilor în garantarea principiilor independenței și transparenței. În special, este de remarcat tendința de politizare a unor funcții care ar fi trebui să rămână profesioniste. Această abordare trebuie reconsiderată.

  •  Prevederile legale în acest domeniu nu acoperă toate situațiile și nu sunt suficient de clare și aplicabile.
  •   Au existat comisii de concurs, însă acestea nu totdeauna au funcționat plenar și eficient. Ca progres putem menționa includerea în componența comisiilor de concurs a reprezentanților societății civile și ai mediului academic, fapt care, din păcate, nu întotdeauna a sporit credibilitatea procedurilor.

    Referitor la modul de aplicare, au existat cazuri când, chiar dacă au fost organizate și desfășurate concursuri, rezultatele acestora au fost contestate de către organizatori. Acest lucru a deteriorat esențial prestigiul și credibilitatea concursurilor publice, dar și autorităților care au organizat concursurile.

Rapoartele au fost elaborate de experți independenți contractați de Asociația Promo- LEX. Ambele rapoarte conțin recomandări adresate Parlamentului, Președintelui Republicii Moldova și Guvernului.

Pentru mai multe informații, contactați:

Inga Stegarescu,

Ofițer de presă al Asociației Promo-LEX; GSM: 069 26 96 84;
E-mail: inga.stegarescu@promolex.md

 

 

Distribuie

Lasă un răspuns