La Telenești a fost constituită Coaliția Locală pentru Bugetare Participativă

Primăria orașului Telenești a fost selectată, împreună cu alte 20 de APL-uri  din Moldova,  pentru a implementa proiecte de sporire a participării cetățenilor în procesul bugetar. Astfel la sfârșitul săptămânii trecute, la primărie a avut loc consituirea Coaliției Locale pentru Bugetare Participativă (în inagine).   

În urma discuțiilor a fost aprobat Regulamentul Coaliției și a fost ales partenerul local – AO  ”Concordia”.

Crearea coaliției va conduce la îmbunătățirea transparenței bugetare, promovarea activismului civic și implicarea cetățenilor în soluționarea problemelor locale. Reprezentanții Centrului Analitic Independent „Expert-Grup”, Tatiana Sava și Alexandru Fală, precum și Valeriu Rusu, directorul executiv al AO ADR “Habitat”   au informat participanții despre proiect şi stipulările regulamentului Coaliției.

„Obiectivul urmărește să sporească influența societății civile la nivel local și transparența,  eficiența și eficacitatea proceselor de elaborare și executare a bugetelor cu participarea și monitorizarea din partea cetățenilor. Statul obligă ca cetăţenii să fie prezenți la elaborarea bugetelor și a proceselor bugetare. Obiectivul 1 presupune creșterea nivelului de transparentizare și motivare a populației și societății civile la nivel local privind  procesul bugetar – la discutarea bugetelor, în special a achizițiilor publice  pentru proiectele de investiții mari”,  a remarcat în cadrul ședinței dl Valeriu  Rusu. 

Ca obiectivul 2 dl Rusu a apreciat obiectivizarea societății civile la nivel local prin cunoștințe, instrumente și cadru legislativ, ca acestea să se poată implica în procesele de consultare și să contribuie la o mai bună monitorizare a politicilor  publice  și bugetelor publice locale.

Al treilea obiectiv ar fi îmbunătățirea nivelului de participare a populației și societății civile la elaborarea  politicilor publice, la procesul bugetar, la procesele de monitorizare și control a chetuielilor publice. 

În cadrul acestui proiect vom crea 25 de coaliții locale, în 25 de localități în trei regiuni ale Republicii Moldova: Nord-Centru, Sud, UTA Găgăuzia și Regiunea Transnistreană care vor avea ca scop elaborarea instrumentelor de colaborare participativă, capacitarea a cinci parteneri locali, analiza fenomenului de clientelism politic cu privire la alocările financiare, fiindcă toți cetățenii trebuie să fie egali când vorbim de banii publici. Vor fi organizate foruri anuale de monito-rizare a trasparenței banilor publici

Principalul grup-țintă este reprezentat de asociațiile societății civile și activiștii locali, s-a menționat în cadrul ședinței.


Ion Cernei

 

 

 

 

Distribuie

Lasă un răspuns