La aniversarea înscăunării lui Ştefan cel Mare

Profesorii și elevii LT “Ștefan cel Mare” din Şoldăneşti au participat săptămâna trecută la o activitate de omagiere a domnitorului Țării Moldovei, Ștefan cel Mare. Conform mai multor surse istorice, înscăunarea lui Ștefan ca domnitor ar fi avut loc anume în luna aprilie, într-o joie dinaintea Paștelui, acum 560 de ani. 

Aflăm deci din vechile cronici că, la începutul lunii aprilie 1457, Ștefan a intrat în Moldova, înaintând spre Suceava, de-a lungul văii Siretului. Era însoțit de o armată de circa șase mii de oameni, din care un corp de o mie de munteni oferit de Vlad Țepeș, iar restul moldoveni din Țara de Jos.

Petru Aron a fost surprins de această acțiune, reușind să strângă în grabă o armată, atacându-l pe Ștefan la Doljești, pe Siret, la 12 aprilie. Petru Aron a fost învins și a părăsit câmpul de luptă. A încercat o nouă rezistență la Orbic, la 14 aprilie, a anului 1457, dar a fost din nou înfrânt și silit să ia calea exilului, în Polonia.

“În anul cum se socotește de la nașterea lui Christos 1457, în luna lui aprilie, în săptămâna mare dinaintea Paștilor, veni Ştefan Vodă, fiul lui Bogdan Vodă, cu o mică oaste. Și veniră asupra lor Aron Vodă la un părău sau apă cu numele Hreasca, la Doljești. Așa, goni Ștefan Vodă pe Aron Vodă din țară și rămase însuși domn prin silnicie”, aflăm din “Cronica lui Ștefan cel Mare”.

Dar scrie şi Grigore Ureche, în “Letopisețul Țării Moldovei”: „Deciia Ștefan vodă strâns-au boierii țării și mari și mici și altă curte măruntă dimpreună cu mitropolitul Theoctistu și cu mulți călugări, la locul ce să chiamă Direptatea și i-au intrebatu pre toți: este-le cu voie tuturor să le fie domnu? Ei cu toții au strigat într-un glas: “În mulți ani de la Dumnezeu sa domnești!”. Și decii cu toții l-au rădicatu domnu și l-au pomăzuitu spre domnie mitropolitul Theoctistu. Și de acolea luo Ștefan vodă steagul țărâi Moldovei și să duse la scaunul Sucevii”.

Elevii din clasele X-XI au prezentat o înscenare  teatralizată întitulată: “Momentul înscăunării”.

Evenimentul a făcut parte din suita de manifestări dedicate aniversării de 10 ani de când instituţia noastră a fost reorganizată în liceu. La manifestare au participat şi Nicolae Mândru, șeful Direcției Învățământ, Svetlana Zaițev, viceprimara oraşului Şoldăneşti, părinţi.

În final, cu participarea oaspeţilor, în curtea liceului au fost plantaţi doi stejari, primii pomi de pe o viitoare alee, care urmează să fie întregită de reprezentanţii generaţiilor viitoare de liceeni. 

Oxana Merdian, profesoară la LT “Ştefan cel Mare” din Şoldăneşti 

 

Source: cuvintul.md

Distribuie

Lasă un răspuns